Visa allt om Per Langetun Aktiebolag
Visa allt om Per Langetun Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 505 2 102 1 989 1 344 1 573 2 544 1 068 1 658 1 320 934
Övrig omsättning 1 008 1 449 - - - - - - - 625
Rörelseresultat (EBIT) 2 024 2 268 781 -83 50 731 -779 -892 -588 -341
Resultat efter finansnetto 1 935 2 117 613 -308 -184 608 -895 -1 087 2 994 -268
Årets resultat 1 397 2 117 613 -308 -184 608 -895 -1 087 2 994 -161
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 362 9 030 8 990 9 155 9 334 8 992 9 195 9 398 733 2 579
Omsättningstillgångar 3 595 3 259 989 1 991 771 2 920 1 545 3 127 5 806 2 552
Tillgångar 10 957 12 289 9 979 11 147 10 106 11 913 10 740 12 526 6 539 5 131
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 634 5 687 3 720 3 227 3 675 3 980 3 492 4 506 5 743 2 839
Obeskattade reserver 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 530 6 030 6 030 6 030 6 030 6 030 6 030 6 030 530 539
Kortfristiga skulder 493 572 229 1 890 401 1 903 1 218 1 989 266 1 754
Skulder och eget kapital 10 957 12 289 9 979 11 147 10 106 11 913 10 740 12 526 6 539 5 131
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 282 120 269 240 214
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 367 256 116 318 413 263 389 521 403 304
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 70 26 22 100 170 211 239 321 245 215
Utdelning till aktieägare 160 150 150 0 140 120 120 120 150 89
Omsättning 3 513 3 551 1 989 1 344 1 573 2 544 1 068 1 658 1 320 1 559
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 253 1 051 995 672 787 1 272 534 829 660 467
Personalkostnader per anställd (tkr) 232 149 101 263 324 416 406 595 501 399
Rörelseresultat, EBITDA 2 200 2 444 953 96 234 933 -571 -721 -528 -262
Nettoomsättningförändring 19,17% 5,68% 47,99% -14,56% -38,17% 138,20% -35,59% 25,61% 41,33% -%
Du Pont-modellen 18,48% 18,57% 7,88% -0,64% 0,57% 6,14% -7,04% -6,42% 54,09% -4,54%
Vinstmarginal 80,84% 108,56% 39,52% -5,28% 3,69% 28,77% -70,79% -48,49% 267,95% -24,95%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 123,83% 127,83% 38,21% 7,51% 23,52% 39,98% 30,62% 68,64% 419,70% 85,44%
Soliditet 62,68% 46,28% 37,28% 28,95% 36,36% 33,41% 32,51% 35,97% 87,83% 55,33%
Kassalikviditet 729,21% 569,76% 431,88% 105,34% 192,27% 153,44% 126,85% 157,21% 2 182,71% 145,50%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...