Visa allt om Hausse och Baisse i Halmstad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 945 632 975 254 892 4 706 3 954 3 262 2 190 2 694
Övrig omsättning - - - - - 1 2 2 - -
Rörelseresultat (EBIT) 47 -68 -95 -162 -226 -64 -124 -457 -484 -356
Resultat efter finansnetto 181 118 7 -46 -168 264 230 -42 -15 -173
Årets resultat 128 86 -4 -46 -168 190 222 -42 -15 -173
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 98 201 96 266 432 518 232 186 207 117
Omsättningstillgångar 336 66 55 22 94 171 344 72 192 229
Tillgångar 433 267 152 287 527 689 576 258 399 346
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 256 213 127 131 177 346 297 75 87 102
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 44 0 2 144 264 250 215 167 291 59
Kortfristiga skulder 133 54 23 13 85 94 63 16 21 185
Skulder och eget kapital 433 267 152 287 527 689 576 258 399 346
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 23 80 69 104 228 197 197
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 0 32 10 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 1 12 4 8 33 30 43 82 67 65
Utdelning till aktieägare 100 85 0 0 0 0 12 0 0 0
Omsättning 945 632 975 254 892 4 707 3 956 3 264 2 190 2 694
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 945 632 975 254 892 4 706 3 954 3 262 2 190 2 694
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 46 17 34 113 99 146 310 265 257
Rörelseresultat, EBITDA 47 -68 -95 -162 -226 -64 -124 -457 -484 -356
Nettoomsättningförändring 49,53% -35,18% 283,86% -71,52% -81,05% 19,02% 21,21% 48,95% -18,71% -%
Du Pont-modellen 53,12% 53,18% 33,55% 2,09% -0,57% 39,48% 41,67% -9,69% -1,50% -49,42%
Vinstmarginal 24,34% 22,47% 5,23% 2,36% -0,34% 5,78% 6,07% -0,77% -0,27% -6,35%
Bruttovinstmarginal 7,51% -0,16% -5,23% -40,55% -9,87% 1,40% 1,32% -3,68% -8,63% -2,82%
Rörelsekapital/omsättning 21,48% 1,90% 3,28% 3,54% 1,01% 1,64% 7,11% 1,72% 7,81% 1,63%
Soliditet 59,12% 79,78% 83,55% 45,64% 33,59% 50,22% 51,56% 29,07% 21,80% 29,48%
Kassalikviditet 109,77% 38,89% 117,39% 53,85% 0,00% 0,00% 0,00% 450,00% 361,90% 20,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...