Visa allt om Matts Lindén Aktiebolag
Visa allt om Matts Lindén Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 8 579 7 722 6 065 8 377 6 095 7 060 7 391 4 806 2 989
Övrig omsättning 20 75 2 077 1 546 1 442 1 250 1 217 1 144 1 892 2 063
Rörelseresultat (EBIT) -39 1 335 1 829 1 197 1 478 34 2 023 2 061 1 201 152
Resultat efter finansnetto -114 1 369 1 815 1 169 1 453 6 2 015 2 047 1 174 222
Årets resultat -114 1 338 1 455 877 982 101 1 360 1 264 891 511
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 378 13 725 10 671 11 444 11 144 10 559 11 129 9 567 9 504 1 501
Omsättningstillgångar 1 876 2 862 8 163 6 121 6 238 5 777 5 770 7 830 6 956 13 613
Tillgångar 15 254 16 587 18 834 17 566 17 382 16 336 16 899 17 398 16 459 15 114
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 15 135 15 549 14 211 13 256 12 779 11 797 11 996 10 936 10 172 9 480
Obeskattade reserver 0 0 349 477 494 372 714 549 258 325
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 1 132 1 403 1 674 1 513 1 574 1 735 1 895 2 056
Kortfristiga skulder 119 1 038 3 143 2 430 2 436 2 655 2 615 4 178 4 134 3 253
Skulder och eget kapital 15 254 16 587 18 834 17 566 17 382 16 336 16 899 17 398 16 459 15 114
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 521 643 567 670 653
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 930 2 042 1 878 1 701 1 076 970 1 045 880 777
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 24 407 787 715 717 644 604 631 597 553
Utdelning till aktieägare 175 300 0 500 400 0 300 300 500 200
Omsättning 20 8 654 9 799 7 611 9 819 7 345 8 277 8 535 6 698 5 052
Nyckeltal
Antal anställda - 7 7 7 7 8 7 7 8 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 1 226 1 103 866 1 197 762 1 009 1 056 601 427
Personalkostnader per anställd (tkr) - 201 409 376 350 284 327 329 274 294
Rörelseresultat, EBITDA -39 1 335 2 531 1 943 1 980 534 2 476 2 409 1 533 536
Nettoomsättningförändring -100,00% 11,10% 27,32% -27,60% 37,44% -13,67% -4,48% 53,79% 60,79% -%
Du Pont-modellen -% 8,28% 9,87% 7,08% 8,69% 0,31% 12,12% 12,22% 7,58% 1,96%
Vinstmarginal -% 16,02% 24,06% 20,49% 18,04% 0,82% 29,01% 28,76% 25,95% 9,90%
Bruttovinstmarginal -% 57,16% 77,44% 92,63% 74,38% 63,45% 82,61% 82,41% 77,22% 72,13%
Rörelsekapital/omsättning -% 21,26% 65,01% 60,86% 45,39% 51,22% 44,69% 49,41% 58,72% 346,60%
Soliditet 99,22% 93,74% 76,90% 77,47% 75,61% 73,89% 74,10% 65,13% 62,93% 64,27%
Kassalikviditet 1 576,47% 275,72% 156,57% 111,11% 161,33% 126,52% 122,41% 130,54% 118,09% 376,15%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...