Visa allt om KG Wernalds Skogsprodukter Aktiebolag
Visa allt om KG Wernalds Skogsprodukter Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 127 103 68 588 2 331 2 269 2 103 5 054 4 808 8 871
Övrig omsättning 7 - - - - 323 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -13 -45 -66 -106 29 22 -92 431 -283 -311
Resultat efter finansnetto -16 -47 -66 -105 25 124 46 582 160 -297
Årets resultat -16 -47 -66 -105 19 18 141 315 115 -297
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 692 709 732 758 786 1 050 668 583 506 456
Omsättningstillgångar 1 014 1 028 1 102 1 343 2 976 3 767 4 197 5 453 4 531 4 756
Tillgångar 1 706 1 736 1 834 2 101 3 763 4 816 4 865 6 036 5 036 5 212
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 301 1 248 1 460 1 675 1 925 2 034 2 143 2 122 1 899 1 784
Obeskattade reserver 334 334 334 334 334 334 234 145 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 1 000 0 0 1 000 1 000 1 000
Kortfristiga skulder 71 155 40 91 504 2 449 2 489 2 769 2 138 2 428
Skulder och eget kapital 1 706 1 736 1 834 2 101 3 763 4 816 4 865 6 036 5 036 5 212
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - 156 0 280 276 0 270 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 22 25 8 0 260 0 32 210 0 423
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 7 8 2 51 120 127 143 104 150 186
Utdelning till aktieägare 0 0 165 150 0 128 127 120 92 0
Omsättning 134 103 68 588 2 331 2 592 2 103 5 054 4 808 8 871
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 2 2 2 2 0 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 127 103 68 588 1 166 1 135 1 052 2 527 - 2 957
Personalkostnader per anställd (tkr) 29 33 10 218 190 205 230 163 - 210
Rörelseresultat, EBITDA 4 -22 -40 -77 61 139 -43 486 -237 -260
Nettoomsättningförändring 23,30% 51,47% -88,44% -74,77% 2,73% 7,89% -58,39% 5,12% -45,80% -%
Du Pont-modellen -0,76% -2,53% -3,54% -4,85% 0,96% 2,82% 1,17% 9,82% 3,65% -5,47%
Vinstmarginal -10,24% -42,72% -95,59% -17,35% 1,54% 5,99% 2,71% 11,73% 3,83% -3,21%
Bruttovinstmarginal 100,00% 82,52% 100,00% 51,36% 31,49% 22,74% 34,76% 21,11% 9,34% 7,35%
Rörelsekapital/omsättning 742,52% 847,57% 1 561,76% 212,93% 106,05% 58,09% 81,22% 53,11% 49,77% 26,24%
Soliditet 91,53% 86,90% 93,81% 91,44% 57,70% 47,35% 47,59% 36,89% 37,71% 34,23%
Kassalikviditet 1 415,49% 661,94% 2 730,00% 1 458,24% 590,48% 153,49% 168,14% 196,64% 211,55% 195,18%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...