Visa allt om Rederi Aktiebolaget Veritas Tankers
Visa allt om Rederi Aktiebolaget Veritas Tankers

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 72 695 107 553 119 890 109 635 101 260 90 855 96 862 83 089 79 077 60 345
Övrig omsättning 4 906 - - - - - 3 056 4 758 - -
Rörelseresultat (EBIT) 10 427 -99 976 -2 482 -2 431 -7 891 16 341 26 433 15 387 11 757 16 318
Resultat efter finansnetto 38 955 -99 910 -3 244 9 898 -15 064 199 7 635 -7 975 12 080 2 253
Årets resultat 38 955 -2 056 -1 005 0 0 2 3 0 -1 282 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 72 406 241 233 351 011 370 137 389 939 431 364 436 276 446 792 482 937 404 459
Omsättningstillgångar 14 687 19 797 20 371 11 058 12 145 12 968 11 405 18 242 18 098 9 979
Tillgångar 87 094 261 031 371 382 381 195 402 085 444 332 447 681 465 034 501 035 414 438
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 40 039 1 084 940 1 009 1 009 1 009 1 008 1 005 1 005 1 005
Obeskattade reserver 0 0 97 239 99 214 89 317 104 399 104 232 96 624 104 630 90 853
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 37 758 237 178 249 011 259 377 287 202 310 345 305 825 317 877 349 989 290 611
Kortfristiga skulder 9 297 22 768 24 191 21 595 24 557 28 579 36 617 49 528 45 411 31 970
Skulder och eget kapital 87 094 261 031 371 382 381 195 402 085 444 332 447 681 465 034 501 035 414 438
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 11 336 26 141 25 081 21 982 23 428 24 796 24 156 25 013 21 282 14 407
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 1 777 12 769 13 333 11 195 12 523 14 289 12 247 11 448 11 263 6 652
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 77 601 107 553 119 890 109 635 101 260 90 855 99 918 87 847 79 077 60 345
Nyckeltal
Antal anställda 16 63 63 63 64 65 65 67 54 38
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 543 1 707 1 903 1 740 1 582 1 398 1 490 1 240 1 464 1 588
Personalkostnader per anställd (tkr) 691 441 438 437 410 449 416 404 425 368
Rörelseresultat, EBITDA 20 717 21 447 17 393 17 423 13 002 37 374 46 174 36 255 31 042 31 348
Nettoomsättningförändring -32,41% -10,29% 9,35% 8,27% 11,45% -6,20% 16,58% 5,07% 31,04% -%
Du Pont-modellen 74,76% -38,28% -0,29% 4,61% -1,29% 3,80% 5,90% 3,68% 6,58% 4,41%
Vinstmarginal 89,57% -92,89% -0,91% 16,04% -5,13% 18,56% 27,29% 20,60% 41,68% 30,31%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 7,41% -2,76% -3,19% -9,61% -12,26% -17,18% -26,03% -37,65% -34,54% -36,44%
Soliditet 45,97% 0,42% 20,68% 19,45% 16,62% 17,54% 17,38% 15,18% 15,24% 16,03%
Kassalikviditet 140,23% 75,13% 73,67% 42,19% 38,43% 37,74% 27,07% 33,06% 36,98% 27,97%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...