Visa allt om GMKAB Gummi Metall Konsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 33 156 39 617 37 294 43 016 29 578 28 411 22 788 34 028 33 472 28 161
Övrig omsättning 188 579 609 286 376 149 491 425 249 550
Rörelseresultat (EBIT) -1 554 1 180 2 079 2 554 1 329 -654 -3 005 316 2 685 1 575
Resultat efter finansnetto -1 333 1 447 2 058 2 838 1 391 -529 -2 950 368 2 499 1 349
Årets resultat 22 783 691 1 106 525 55 66 523 997 305
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 762 7 974 7 857 9 499 9 850 10 323 11 525 9 258 11 257 11 359
Omsättningstillgångar 14 069 15 833 16 488 15 313 11 776 9 494 6 551 12 916 14 817 11 596
Tillgångar 23 830 23 808 24 345 24 812 21 626 19 817 18 075 22 174 26 073 22 955
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 15 316 15 294 14 511 13 820 12 714 12 189 12 135 12 068 11 545 10 548
Obeskattade reserver 1 843 2 353 2 349 2 729 2 427 2 276 2 611 2 716 2 117 2 028
Avsättningar (tkr) 330 488 629 647 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 24 16 32 1 017 1 158 0 463 3 075 3 300
Kortfristiga skulder 6 334 5 649 6 840 7 585 5 469 4 193 3 331 6 925 9 336 7 080
Skulder och eget kapital 23 830 23 808 24 345 24 812 21 626 19 817 18 075 22 174 26 073 22 955
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 37 37 34 27 26 26 26 25 24 693
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - 0 - - - 0 -
Löner till övriga anställda 7 032 8 170 7 906 8 125 7 106 7 238 6 862 7 281 7 265 6 304
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - 0 - - - 0 -
Sociala kostnader 2 911 3 306 3 243 3 329 2 847 2 743 2 746 3 009 2 806 2 940
Utdelning till aktieägare 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 33 344 40 196 37 903 43 302 29 954 28 560 23 279 34 453 33 721 28 711
Nyckeltal
Antal anställda 19 20 20 20 19 20 18 20 21 26
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 745 1 981 1 865 2 151 1 557 1 421 1 266 1 701 1 594 1 083
Personalkostnader per anställd (tkr) 541 573 565 569 525 507 566 538 493 385
Rörelseresultat, EBITDA -1 128 1 531 2 422 2 944 1 747 -210 -2 488 923 3 403 2 386
Nettoomsättningförändring -16,31% 6,23% -13,30% 45,43% 4,11% 24,68% -33,03% 1,66% 18,86% -%
Du Pont-modellen -5,59% 6,08% 8,54% 11,44% 6,43% -2,67% -16,07% 1,93% 10,60% 7,24%
Vinstmarginal -4,01% 3,65% 5,57% 6,60% 4,70% -1,86% -12,74% 1,26% 8,26% 5,90%
Bruttovinstmarginal 52,89% 49,42% 51,70% 47,95% 55,15% 50,35% 56,01% 53,56% 54,73% 57,85%
Rörelsekapital/omsättning 23,33% 25,71% 25,87% 17,97% 21,32% 18,66% 14,13% 17,61% 16,37% 16,04%
Soliditet 70,30% 71,95% 66,72% 63,80% 67,06% 69,97% 77,54% 63,24% 50,13% 52,31%
Kassalikviditet 136,82% 179,70% 173,87% 148,02% 137,69% 145,34% 108,32% 151,41% 121,36% 124,86%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...