Visa allt om Kedjeåsens Fisk Aktiebolag
Visa allt om Kedjeåsens Fisk Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 8 432 7 293 6 965 6 367 6 574 5 279 5 094 5 002 5 786 4 092
Övrig omsättning - 418 531 622 378 292 402 378 346 308
Rörelseresultat (EBIT) 2 170 1 824 1 290 1 383 1 676 1 054 781 199 839 657
Resultat efter finansnetto 3 039 2 038 1 327 1 789 1 492 1 199 1 031 -468 1 195 704
Årets resultat 1 745 1 599 1 325 1 216 760 826 741 -368 657 491
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 289 7 941 6 014 6 246 4 304 3 760 3 083 3 071 4 222 3 318
Omsättningstillgångar 2 341 3 930 4 243 3 525 4 178 3 569 3 227 2 821 2 604 2 689
Tillgångar 14 630 11 871 10 257 9 771 8 482 7 330 6 310 5 891 6 826 6 007
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 327 9 738 8 294 7 118 6 046 5 413 4 688 3 947 4 915 4 508
Obeskattade reserver 2 339 1 518 1 515 1 908 1 684 1 344 1 240 1 140 1 378 1 127
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 965 615 449 744 752 572 383 805 534 372
Skulder och eget kapital 14 630 11 871 10 257 9 771 8 482 7 330 6 310 5 891 6 826 6 007
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 480 480 455 596 650 480
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 037 857 880 750 285 280 273 432 583 420
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 601 522 501 473 437 452 487 628 635 477
Utdelning till aktieägare 0 156 155 150 143 128 100 0 600 250
Omsättning 8 432 7 711 7 496 6 989 6 952 5 571 5 496 5 380 6 132 4 400
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 811 2 431 1 741 2 122 2 191 1 760 1 698 1 251 1 447 1 023
Personalkostnader per anställd (tkr) 512 456 331 384 385 385 396 349 376 274
Rörelseresultat, EBITDA 2 240 1 872 1 393 1 512 1 797 1 177 899 285 874 706
Nettoomsättningförändring 15,62% 4,71% 9,39% -3,15% 24,53% 3,63% 1,84% -13,55% 41,40% -%
Du Pont-modellen 20,77% 17,17% 14,38% 18,39% 20,84% 16,40% 17,88% 3,51% 18,68% 11,70%
Vinstmarginal 36,04% 27,94% 21,18% 28,22% 26,89% 22,77% 22,14% 4,14% 22,04% 17,18%
Bruttovinstmarginal 60,51% 59,07% 50,73% 56,92% 63,75% 64,84% 59,74% 55,60% 63,14% 71,14%
Rörelsekapital/omsättning 16,32% 45,45% 54,47% 43,68% 52,11% 56,77% 55,83% 40,30% 35,78% 56,62%
Soliditet 89,89% 92,01% 92,38% 87,24% 85,91% 87,36% 88,78% 80,93% 86,54% 88,55%
Kassalikviditet 158,76% 499,67% 766,59% 360,75% 456,91% 508,57% 685,38% 284,47% 338,58% 481,18%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...