Visa allt om Ställningsbyggarna i Sundsvall Aktiebolag
Visa allt om Ställningsbyggarna i Sundsvall Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 22 736 17 174 18 159 21 107 19 776 17 577 15 878 14 192 13 545 12 822
Övrig omsättning 36 - 44 75 - - - - 18 -
Rörelseresultat (EBIT) 2 355 888 1 370 2 312 2 533 2 241 2 183 2 536 2 636 3 079
Resultat efter finansnetto 2 498 1 025 1 258 2 298 2 552 2 244 2 159 2 859 2 659 3 153
Årets resultat 1 729 699 620 748 1 163 980 1 089 0 1 358 1 658
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 612 3 585 4 538 4 275 1 932 1 064 653 0 0 0
Omsättningstillgångar 7 863 7 019 6 640 6 916 6 434 4 967 4 880 3 202 8 125 11 848
Tillgångar 11 475 10 604 11 178 11 191 8 366 6 031 5 533 3 202 8 125 11 848
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 149 2 420 1 720 1 101 1 352 1 189 1 209 120 1 478 5 738
Obeskattade reserver 3 976 3 761 3 691 3 288 2 131 1 304 681 0 3 379 2 672
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 62 99 266 1 323 367 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 288 4 324 5 501 5 479 4 516 3 538 3 643 3 082 3 268 3 438
Skulder och eget kapital 11 475 10 604 11 178 11 191 8 366 6 031 5 533 3 202 8 125 11 848
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 1 019 1 216 1 265 788
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 10 254 8 080 8 542 8 162 7 557 6 313 5 071 3 933 3 375 2 951
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 814 2 794 3 064 2 917 2 689 2 128 1 865 1 815 1 628 1 579
Utdelning till aktieägare 2 000 1 000 0 0 1 000 1 000 1 000 0 1 358 5 618
Omsättning 22 772 17 174 18 203 21 182 19 776 17 577 15 878 14 192 13 563 12 822
Nyckeltal
Antal anställda 27 27 27 26 24 20 20 18 16 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) 842 636 673 812 824 879 794 788 847 855
Personalkostnader per anställd (tkr) 528 407 440 436 445 442 411 403 414 366
Rörelseresultat, EBITDA 3 818 2 258 2 657 2 858 2 888 2 399 2 194 2 536 2 636 3 079
Nettoomsättningförändring 32,39% -5,42% -13,97% 6,73% 12,51% 10,70% 11,88% 4,78% 5,64% -%
Du Pont-modellen 22,14% 10,29% 12,27% 20,86% 30,67% 37,41% 39,45% 90,13% 32,84% 26,71%
Vinstmarginal 11,17% 6,35% 7,55% 11,06% 12,98% 12,83% 13,75% 20,34% 19,70% 24,68%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 80,64% 74,72% 78,04% 81,40% 80,96% 76,90%
Rörelsekapital/omsättning 15,72% 15,69% 6,27% 6,81% 9,70% 8,13% 7,79% 0,85% 35,86% 65,59%
Soliditet 54,47% 50,49% 41,14% 31,49% 34,93% 35,65% 30,92% 3,75% 48,13% 64,67%
Kassalikviditet 183,37% 162,33% 120,71% 126,23% 142,47% 140,39% 133,96% 103,89% 248,62% 344,62%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...