Visa allt om LyftTech i Norrköping Aktiebolag
Visa allt om LyftTech i Norrköping Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 30 821 22 610 25 601 32 490 30 129 26 945 22 503 31 347 33 670 34 852
Övrig omsättning - 15 - 132 34 37 - - 18 46
Rörelseresultat (EBIT) 1 189 -142 -65 3 696 2 223 736 858 2 424 3 099 793
Resultat efter finansnetto 1 228 121 11 3 652 2 207 742 841 2 454 2 906 778
Årets resultat 880 557 422 2 136 1 366 503 486 1 393 1 614 486
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 520 2 638 3 963 4 372 4 323 5 336 3 335 4 314 3 799 2 705
Omsättningstillgångar 10 439 8 810 8 485 12 542 11 892 13 552 9 991 9 753 11 357 15 814
Tillgångar 12 958 11 448 12 448 16 913 16 215 18 888 13 326 14 067 15 156 18 518
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 500 3 823 3 492 5 298 5 877 5 006 4 953 5 172 4 484 3 171
Obeskattade reserver 2 648 2 544 3 075 3 632 2 894 2 569 2 541 2 390 1 903 1 262
Avsättningar (tkr) 150 100 100 375 375 375 0 0 0 0
Långfristiga skulder 810 882 954 1 026 1 098 1 170 1 242 1 314 1 386 1 458
Kortfristiga skulder 4 850 4 099 4 828 6 581 5 971 9 768 4 590 5 192 7 383 12 628
Skulder och eget kapital 12 958 11 448 12 448 16 913 16 215 18 888 13 326 14 067 15 156 18 518
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 1 357 1 044 598 585 625 580 451 428
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 4 553 4 288 3 099 3 506 3 556 3 528 0 139 3 046 2 479
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 2 008 1 826 1 758 1 921 1 304 1 453 191 4 154 1 251 1 330
Utdelning till aktieägare 405 203 225 1 050 999 495 450 705 705 300
Omsättning 30 821 22 625 25 601 32 622 30 163 26 982 22 503 31 347 33 688 34 898
Nyckeltal
Antal anställda 12 12 12 13 13 13 12 11 10 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 568 1 884 2 133 2 499 2 318 2 073 1 875 2 850 3 367 3 872
Personalkostnader per anställd (tkr) 549 520 518 473 433 430 445 459 502 460
Rörelseresultat, EBITDA 1 306 -22 61 3 834 2 360 882 1 038 2 609 3 271 1 071
Nettoomsättningförändring 36,32% -11,68% -21,20% 7,84% 11,82% 19,74% -28,21% -6,90% -3,39% -%
Du Pont-modellen 9,65% 1,31% 0,40% 21,88% 13,94% 4,13% 6,67% 18,01% 21,02% 4,49%
Vinstmarginal 4,06% 0,66% 0,20% 11,39% 7,50% 2,89% 3,95% 8,08% 9,46% 2,39%
Bruttovinstmarginal 34,08% 39,08% 33,19% 41,04% 35,76% 35,81% 40,21% 32,94% 36,41% 21,55%
Rörelsekapital/omsättning 18,13% 20,84% 14,28% 18,35% 19,65% 14,04% 24,00% 14,55% 11,80% 9,14%
Soliditet 50,67% 50,73% 47,32% 47,15% 49,40% 36,53% 51,22% 49,00% 38,63% 22,03%
Kassalikviditet 207,77% 204,03% 164,77% 176,96% 162,08% 115,65% 202,33% 177,73% 134,58% 71,29%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...