Visa allt om Aktiebolaget Korkeken

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 * 2014-12 * 2013-12 * 2012-12 * 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 * 2007-12 2006-12
Nettoomsättning - - - - 0 0 0 0 5 37
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) - - - - -7 -7 -7 -7 -3 28
Resultat efter finansnetto - - - - -6 -6 -7 -7 -3 28
Årets resultat - - - - -6 -6 -7 -7 -3 28
Balansräkningar (tkr)
2015-12 * 2014-12 * 2013-12 * 2012-12 * 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 * 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - - - - 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar - - - - 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar - - - - 118 124 129 134 140 173
Tillgångar - - - - 118 124 129 134 140 173
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - - - - 80 79 86 93 99 138
Obeskattade reserver - - - - 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) - - - - 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder - - - - 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder - - - - 38 45 43 10 40 35
Skulder och eget kapital - - - - 118 124 129 - 140 173
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 0 -
Löner till övriga anställda - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 0 -
Sociala kostnader - - - - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare - - - - 0 0 0 0 0 0
Omsättning - - - - 0 0 0 0 5 37
Nyckeltal
Antal anställda - - - - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA - - - - -7 -7 -7 -7 -3 28
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -86,49% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -2,14% 16,18%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -60,00% 75,68%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% 2 000,00% 372,97%
Soliditet -% -% -% -% 67,80% 63,71% 66,67% 69,40% 70,71% 79,77%
Kassalikviditet -% -% -% -% 310,53% 275,56% 300,00% 1 340,00% 350,00% 494,29%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2015-12: Flera brister
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2014-12: Flera brister
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2013-12: Flera brister
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2012-12: Flera brister
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2008-12: Summa eget kapital och skulder stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen.
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...