Visa allt om Åkers Krutbruk Protection Aktiebolag
Visa allt om Åkers Krutbruk Protection Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 26 916 110 577 224 448 94 593 102 020 77 506 59 425 80 164 134 641 100 319
Övrig omsättning 2 206 3 550 5 354 17 914 18 480 1 195 1 641 4 660 3 162 87
Rörelseresultat (EBIT) -7 312 928 -272 -33 095 -16 041 3 884 5 220 8 032 6 004 -3 514
Resultat efter finansnetto -7 405 -867 -2 664 -35 154 -17 675 3 672 5 127 7 553 5 130 -4 289
Årets resultat -7 405 -867 -2 664 -35 154 -17 675 3 672 5 127 7 553 5 130 -4 289
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 747 1 427 29 706 30 422 21 160 3 933 17 449 17 777 18 190 19 310
Omsättningstillgångar 18 128 21 330 60 384 38 192 34 924 40 317 30 576 21 122 43 049 45 940
Tillgångar 18 875 22 757 90 090 68 614 56 084 44 250 48 025 38 899 61 239 65 250
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 051 5 755 7 348 10 011 2 666 12 895 28 947 23 821 16 267 11 137
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 707 806 2 580 1 172 1 025 1 163 1 186 1 596 905 0
Långfristiga skulder 695 0 19 374 19 817 14 335 14 353 4 450 0 9 527 3 833
Kortfristiga skulder 13 422 16 196 60 788 37 614 38 058 15 839 13 442 13 482 34 540 50 280
Skulder och eget kapital 18 875 22 757 90 090 68 614 56 084 44 250 48 025 38 899 61 239 65 250
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 - 1 496 710 2 152 0 0 0 0 268
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 7 302 10 251 17 184 24 634 26 772 11 655 9 045 8 308 8 321 9 222
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 859 4 841 8 867 11 573 13 225 4 831 3 679 3 372 3 589 4 647
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 29 122 114 127 229 802 112 507 120 500 78 701 61 066 84 824 137 803 100 406
Nyckeltal
Antal anställda 8 18 37 46 45 31 27 24 25 25
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 365 6 143 6 066 2 056 2 267 2 500 2 201 3 340 5 386 4 013
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 431 866 757 841 982 565 526 526 512 595
Rörelseresultat, EBITDA -6 735 1 969 920 -31 865 -14 396 4 968 6 677 9 477 7 529 -2 056
Nettoomsättningförändring -75,66% -50,73% 137,28% -7,28% 31,63% 30,43% -25,87% -40,46% 34,21% -%
Du Pont-modellen -38,69% 4,10% -0,29% -48,21% -28,50% 8,78% 10,97% 21,08% 9,89% -5,35%
Vinstmarginal -27,13% 0,84% -0,12% -34,97% -15,67% 5,01% 8,87% 10,23% 4,50% -3,48%
Bruttovinstmarginal 55,67% 29,99% 26,36% 24,83% 56,87% 58,13% 66,86% 50,26% 39,67% 40,34%
Rörelsekapital/omsättning 17,48% 4,64% -0,18% 0,61% -3,07% 31,58% 28,83% 9,53% 6,32% -4,33%
Soliditet 21,46% 25,29% 8,16% 14,59% 4,75% 29,14% 60,27% 61,24% 26,56% 17,07%
Kassalikviditet 129,03% 85,72% 67,88% 50,90% 62,04% 180,62% 109,81% 102,15% 95,98% 78,57%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...