Visa allt om H. Östberg AB
Visa allt om H. Östberg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 259 499 245 095 238 918 248 116 258 152 247 674 216 292 320 624 0 0
Övrig omsättning - 1 539 487 164 166 124 319 8 148 - -
Rörelseresultat (EBIT) -10 931 2 519 1 359 3 157 10 971 11 539 4 351 35 244 0 0
Resultat efter finansnetto -11 656 2 703 1 488 2 914 11 004 8 940 4 847 36 690 0 0
Årets resultat 64 1 324 10 1 978 4 970 1 225 2 494 19 436 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 31 084 11 948 8 417 7 965 9 213 11 137 7 007 9 946 11 670 0
Omsättningstillgångar 125 089 103 888 94 888 94 622 98 767 107 665 125 219 144 093 113 129 120
Tillgångar 156 173 115 836 103 305 102 587 107 980 118 802 132 226 154 039 124 799 120
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 41 266 41 057 39 733 39 723 39 645 39 575 39 550 39 456 25 020 120
Obeskattade reserver 760 10 487 19 587 17 562 17 463 16 433 10 855 9 578 0 0
Avsättningar (tkr) 1 242 1 629 1 663 2 008 1 769 1 932 1 726 5 237 1 438 0
Långfristiga skulder 30 065 0 0 0 4 791 14 791 39 791 59 791 59 791 0
Kortfristiga skulder 82 840 62 663 42 322 43 294 44 312 46 071 40 304 39 977 38 550 0
Skulder och eget kapital 156 173 115 836 103 305 102 587 107 980 118 802 132 226 154 039 124 799 120
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 1 421 1 630 1 247 1 521 908 1 272 1 185 1 417 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - 248 0 214 - 356 - -
Löner till övriga anställda 52 488 45 663 47 109 48 876 48 560 46 402 37 605 58 908 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 22 819 18 381 19 543 19 301 18 820 17 958 14 849 23 719 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 1 900 4 900 1 200 2 400 5 000 0 0
Omsättning 259 499 246 634 239 405 248 280 258 318 247 798 216 611 328 772 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 150 128 135 141 148 143 134 175 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 730 1 915 1 770 1 760 1 744 1 732 1 614 1 832 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 512 513 503 494 461 459 400 480 - -
Rörelseresultat, EBITDA -9 207 4 115 3 683 6 653 14 986 15 660 8 512 40 065 0 0
Nettoomsättningförändring 5,88% 2,59% -3,71% -3,89% 4,23% 14,51% -32,54% -% -% -%
Du Pont-modellen -6,98% 2,35% 1,48% 3,22% 10,30% 9,79% 3,67% 23,92% -% -%
Vinstmarginal -4,20% 1,11% 0,64% 1,33% 4,31% 4,69% 2,24% 11,49% -% -%
Bruttovinstmarginal 26,67% 28,20% 27,47% 24,86% 24,56% 26,22% 24,23% 24,25% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 16,28% 16,82% 22,00% 20,69% 21,09% 24,87% 39,26% 32,47% -% -%
Soliditet 26,80% 42,51% 53,25% 51,34% 48,63% 43,51% 35,96% 30,09% 20,05% 100,00%
Kassalikviditet 91,97% 107,69% 143,28% 138,03% 128,97% 142,00% 231,78% 238,05% 200,74% -%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...