Visa allt om Blombuketten i Lyran Aktiebolag
Visa allt om Blombuketten i Lyran Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2006-06
Nettoomsättning 2 198 2 540 2 308 2 405 2 751 2 519 2 575 2 729 3 033 3 060
Övrig omsättning 164 62 162 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 83 88 33 84 172 171 194 173 142 150
Resultat efter finansnetto 83 89 29 129 388 171 203 177 147 151
Årets resultat 61 119 17 84 308 125 158 145 114 105
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 6 13 93 88 71 88 142
Omsättningstillgångar 729 786 712 844 872 630 571 512 547 579
Tillgångar 729 786 712 850 885 722 659 583 635 721
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 191 239 235 368 454 271 303 290 255 236
Obeskattade reserver 0 0 70 70 45 0 0 12 35 48
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 539 547 407 412 386 451 355 280 344 437
Skulder och eget kapital 729 786 712 850 885 722 659 583 635 721
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 299 290 335 379 367
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 631 764 706 580 658 275 246 233 251 436
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 253 268 260 229 261 226 225 255 285 311
Utdelning till aktieägare 60 110 115 150 170 125 158 145 110 100
Omsättning 2 362 2 602 2 470 2 405 2 751 2 519 2 575 2 729 3 033 3 060
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 099 1 270 1 154 1 203 1 376 1 260 1 288 1 365 1 517 765
Personalkostnader per anställd (tkr) 456 536 521 452 521 475 440 429 480 295
Rörelseresultat, EBITDA 83 88 39 91 179 179 217 200 169 175
Nettoomsättningförändring -13,46% 10,05% -4,03% -12,58% 9,21% -2,17% -5,64% -10,02% -% -%
Du Pont-modellen 11,39% 11,32% 5,06% 15,41% 44,75% 25,07% 30,96% 30,70% 23,78% 21,36%
Vinstmarginal 3,78% 3,50% 1,56% 5,45% 14,39% 7,19% 7,92% 6,56% 4,98% 5,03%
Bruttovinstmarginal 65,92% 64,45% 62,82% 63,78% 64,19% 65,26% 63,81% 64,09% 64,49% 63,07%
Rörelsekapital/omsättning 8,64% 9,41% 13,21% 17,96% 17,67% 7,11% 8,39% 8,50% 6,69% 4,64%
Soliditet 26,20% 30,41% 40,67% 49,36% 55,05% 37,53% 45,98% 51,22% 44,13% 37,53%
Kassalikviditet 110,95% 116,45% 139,56% 172,09% 193,78% 110,86% 124,51% 136,79% 124,13% 98,63%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...