Visa allt om Olle Westerholm & Söner Åkeri Aktiebolag
Visa allt om Olle Westerholm & Söner Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 321 3 532 3 441 3 438 5 344 10 667 9 886 11 449 9 821 9 505
Övrig omsättning 1 036 1 025 1 142 1 041 3 077 1 752 126 1 435 285 1 166
Rörelseresultat (EBIT) 515 -73 -252 136 2 531 1 851 -274 1 790 -206 1 580
Resultat efter finansnetto 397 -180 -408 -32 2 354 2 194 -536 1 251 -388 1 460
Årets resultat 33 459 116 252 423 1 159 256 444 42 227
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 326 9 762 11 042 12 416 11 877 12 153 11 936 13 945 12 089 6 994
Omsättningstillgångar 3 170 3 257 2 638 1 892 2 962 4 125 2 107 2 461 1 619 2 445
Tillgångar 14 496 13 019 13 681 14 308 14 839 16 278 14 043 16 406 13 708 9 439
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 583 4 550 4 092 3 976 3 724 3 301 2 142 1 885 1 442 1 400
Obeskattade reserver 4 020 3 667 4 439 4 998 5 379 3 606 2 776 3 651 3 005 3 435
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 366 4 018 4 378 4 736 5 048 6 728 6 298 7 917 6 895 2 027
Kortfristiga skulder 1 526 784 773 598 689 2 643 2 826 2 953 2 367 2 577
Skulder och eget kapital 14 496 13 019 13 681 14 308 14 839 16 278 14 043 16 406 13 708 9 439
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 929 936 624 797 647 762
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 1 129 1 223 1 245 1 166 624 1 839 1 787 1 851 1 672 1 558
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 547 527 571 525 689 1 026 979 1 154 1 095 958
Utdelning till aktieägare 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 357 4 557 4 583 4 479 8 421 12 419 10 012 12 884 10 106 10 671
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 5 9 9 10 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 107 1 177 1 147 1 146 1 069 1 185 1 098 1 145 1 091 1 056
Personalkostnader per anställd (tkr) 567 594 616 574 457 443 395 392 394 385
Rörelseresultat, EBITDA 1 230 1 252 1 113 1 381 3 665 3 887 1 824 3 885 1 809 3 057
Nettoomsättningförändring -5,97% 2,64% 0,09% -35,67% -49,90% 7,90% -13,65% 16,58% 3,32% -%
Du Pont-modellen 3,65% -0,35% -1,65% 1,44% 17,83% 15,38% -1,53% 11,32% -0,77% 17,04%
Vinstmarginal 15,93% -1,27% -6,57% 5,99% 49,51% 23,46% -2,17% 16,22% -1,07% 16,92%
Bruttovinstmarginal 65,28% 63,90% 60,74% 66,55% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 49,50% 70,02% 54,20% 37,64% 42,53% 13,89% -7,27% -4,30% -7,62% -1,39%
Soliditet 53,25% 56,92% 55,22% 53,53% 51,81% 36,61% 29,82% 27,51% 26,30% 41,03%
Kassalikviditet 207,73% 415,43% 341,27% 316,39% 429,90% 156,07% 74,56% 83,34% 68,40% 94,88%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...