Visa allt om Östergötlands Ullspinneri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 2 065 1 655 1 949 2 167 2 079 1 529 1 723 1 879 2 114 1 374
Övrig omsättning 4 3 55 1 6 80 - 11 - 111
Rörelseresultat (EBIT) 6 -309 31 243 -5 3 112 219 206 50
Resultat efter finansnetto 18 57 12 220 -9 2 111 223 207 52
Årets resultat 16 57 12 220 -9 2 111 223 207 52
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 634 525 1 177 1 224 1 292 642 622 547 197 200
Omsättningstillgångar 1 143 1 673 1 098 1 127 1 083 837 796 744 882 826
Tillgångar 1 778 2 198 2 275 2 350 2 374 1 479 1 417 1 292 1 079 1 026
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 046 1 031 974 962 742 751 749 638 615 408
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 543 543 543 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 731 1 168 758 845 1 089 728 668 654 464 618
Skulder och eget kapital 1 778 2 198 2 275 2 350 2 374 1 479 1 417 1 292 1 079 1 026
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - - - 72 138 207 208 192 176
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 555 654 512 245 182 147 173 175 169 11
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 161 190 169 100 111 131 164 162 150 118
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 069 1 658 2 004 2 168 2 085 1 609 1 723 1 890 2 114 1 485
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 688 552 650 722 693 510 574 626 705 458
Personalkostnader per anställd (tkr) 249 281 231 123 121 139 185 182 170 139
Rörelseresultat, EBITDA 54 -261 79 305 67 75 180 280 251 82
Nettoomsättningförändring 24,77% -15,08% -10,06% 4,23% 35,97% -11,26% -8,30% -11,12% 53,86% -%
Du Pont-modellen 1,07% 3,55% 1,36% 10,38% -0,21% 0,20% 7,90% 17,34% 19,18% 5,17%
Vinstmarginal 0,92% 4,71% 1,59% 11,26% -0,24% 0,20% 6,50% 11,92% 9,79% 3,86%
Bruttovinstmarginal 63,63% 58,61% 69,42% 73,70% 62,05% 63,70% 66,16% 75,63% 61,68% 52,84%
Rörelsekapital/omsättning 19,95% 30,51% 17,44% 13,01% -0,29% 7,13% 7,43% 4,79% 19,77% 15,14%
Soliditet 58,83% 46,91% 42,81% 40,94% 31,26% 50,78% 52,86% 49,38% 57,00% 39,77%
Kassalikviditet 59,64% 88,27% 80,47% 80,12% 34,99% 35,58% 35,63% 49,08% 96,55% 57,77%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...