Visa allt om Östergötlands Ullspinneri Aktiebolag
Visa allt om Östergötlands Ullspinneri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 963 2 065 1 655 1 949 2 167 2 079 1 529 1 723 1 879 2 114
Övrig omsättning - 4 3 55 1 6 80 - 11 -
Rörelseresultat (EBIT) -2 6 -309 31 243 -5 3 112 219 206
Resultat efter finansnetto 9 18 57 12 220 -9 2 111 223 207
Årets resultat 7 16 57 12 220 -9 2 111 223 207
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 637 634 525 1 177 1 224 1 292 642 622 547 197
Omsättningstillgångar 1 219 1 143 1 673 1 098 1 127 1 083 837 796 744 882
Tillgångar 1 857 1 778 2 198 2 275 2 350 2 374 1 479 1 417 1 292 1 079
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 054 1 046 1 031 974 962 742 751 749 638 615
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 543 543 543 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 804 731 1 168 758 845 1 089 728 668 654 464
Skulder och eget kapital 1 857 1 778 2 198 2 275 2 350 2 374 1 479 1 417 1 292 1 079
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 72 138 207 208 192
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 356 555 654 512 245 182 147 173 175 169
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 84 161 190 169 100 111 131 164 162 150
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 963 2 069 1 658 2 004 2 168 2 085 1 609 1 723 1 890 2 114
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 654 688 552 650 722 693 510 574 626 705
Personalkostnader per anställd (tkr) 151 249 281 231 123 121 139 185 182 170
Rörelseresultat, EBITDA 46 54 -261 79 305 67 75 180 280 251
Nettoomsättningförändring -4,94% 24,77% -15,08% -10,06% 4,23% 35,97% -11,26% -8,30% -11,12% -%
Du Pont-modellen 0,48% 1,07% 3,55% 1,36% 10,38% -0,21% 0,20% 7,90% 17,34% 19,18%
Vinstmarginal 0,46% 0,92% 4,71% 1,59% 11,26% -0,24% 0,20% 6,50% 11,92% 9,79%
Bruttovinstmarginal 67,86% 63,63% 58,61% 69,42% 73,70% 62,05% 63,70% 66,16% 75,63% 61,68%
Rörelsekapital/omsättning 21,14% 19,95% 30,51% 17,44% 13,01% -0,29% 7,13% 7,43% 4,79% 19,77%
Soliditet 56,76% 58,83% 46,91% 42,81% 40,94% 31,26% 50,78% 52,86% 49,38% 57,00%
Kassalikviditet 78,86% 59,64% 88,27% 80,47% 80,12% 34,99% 35,58% 35,63% 49,08% 96,55%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...