Visa allt om Aktiv Måleri Aktiebolag
Visa allt om Aktiv Måleri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 12 600 11 241 9 888 19 394 10 235 9 447 5 433 7 872 4 271 4 143
Övrig omsättning 186 66 26 76 11 148 34 44 - 51
Rörelseresultat (EBIT) 2 023 1 708 736 2 485 1 414 615 -642 705 191 291
Resultat efter finansnetto 2 026 1 709 744 2 502 1 430 610 -624 699 185 280
Årets resultat 1 142 -2 0 1 088 605 523 -358 622 185 334
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 229 251 160 133 60 77 141 179 106 63
Omsättningstillgångar 5 963 4 512 4 760 6 445 3 321 2 418 1 653 2 524 1 485 1 646
Tillgångar 6 192 4 763 4 920 6 579 3 381 2 495 1 794 2 703 1 591 1 709
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 287 144 146 1 947 1 358 753 473 1 054 524 490
Obeskattade reserver 548 0 0 785 274 0 0 257 319 319
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 357 4 618 4 773 3 847 1 749 1 741 1 321 1 391 748 901
Skulder och eget kapital 6 192 4 763 4 920 6 579 3 381 2 495 1 794 2 703 1 591 1 709
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 593 420 378 347 362 306 295
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda 4 203 3 085 3 298 4 344 3 263 2 930 2 595 2 430 1 673 1 503
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader 1 598 1 165 1 487 2 261 1 526 1 078 951 1 141 789 753
Utdelning till aktieägare 160 0 0 700 500 0 0 250 92 150
Omsättning 12 786 11 307 9 914 19 470 10 246 9 595 5 467 7 916 4 271 4 194
Nyckeltal
Antal anställda 10 8 9 11 9 9 9 9 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 260 1 405 1 099 1 763 1 137 1 050 604 875 610 691
Personalkostnader per anställd (tkr) 598 540 541 613 592 517 456 445 410 433
Rörelseresultat, EBITDA 2 115 1 790 786 2 530 1 431 665 -593 757 236 343
Nettoomsättningförändring 12,09% 13,68% -49,02% 89,49% 8,34% 73,88% -30,98% 84,31% 3,09% -%
Du Pont-modellen 32,74% 36,05% 15,16% 38,09% 42,41% 24,69% -34,00% 26,45% 12,26% 17,14%
Vinstmarginal 16,09% 15,27% 7,54% 12,92% 14,01% 6,52% -11,23% 9,08% 4,57% 7,07%
Bruttovinstmarginal 74,97% 65,33% 68,55% 54,71% 81,13% 69,21% 87,13% 72,89% 86,05% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 12,75% -0,94% -0,13% 13,40% 15,36% 7,17% 6,11% 14,39% 17,26% 17,98%
Soliditet 27,69% 3,02% 2,97% 38,39% 46,14% 30,18% 26,37% 45,84% 47,37% 42,11%
Kassalikviditet 135,67% 96,58% 98,74% 166,31% 187,48% 134,75% 121,88% 176,42% 193,58% 176,14%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...