Visa allt om Gårdfeldts Kyl AB
Visa allt om Gårdfeldts Kyl AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2007-04
Nettoomsättning 45 829 39 155 36 802 44 203 29 184 28 766 27 891 24 964 30 260 20 466
Övrig omsättning 14 87 118 19 104 94 73 162 147 94
Rörelseresultat (EBIT) 2 153 2 458 1 893 1 998 1 719 890 1 029 -738 1 638 645
Resultat efter finansnetto 2 239 2 427 1 863 2 012 1 608 740 945 -828 1 602 661
Årets resultat 1 696 1 089 1 403 1 052 739 251 671 54 1 229 387
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 754 593 616 754 684 724 969 996 1 065 578
Omsättningstillgångar 12 074 10 853 10 100 10 266 12 068 6 424 5 966 7 684 7 917 5 984
Tillgångar 12 828 11 446 10 717 11 020 12 753 7 148 6 935 8 680 8 982 6 561
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 893 3 397 3 558 3 023 2 547 2 308 2 057 2 069 2 882 1 210
Obeskattade reserver 2 457 2 483 1 883 1 899 1 484 970 711 694 1 719 1 338
Avsättningar (tkr) 714 539 530 346 464 174 119 293 146 213
Långfristiga skulder 0 0 0 483 0 0 0 1 396 666 0
Kortfristiga skulder 5 764 5 026 4 745 5 269 8 257 3 696 4 048 4 229 3 568 3 800
Skulder och eget kapital 12 828 11 446 10 717 11 020 12 753 7 148 6 935 8 680 8 982 6 561
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2007-04
Löner till styrelse & VD 1 196 1 169 1 061 1 043 1 052 1 548 1 662 1 628 1 063 630
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 7 781 7 023 6 951 6 297 5 724 4 936 4 963 5 158 3 038 2 570
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 3 839 3 485 3 520 3 113 2 819 2 736 2 891 2 886 1 812 1 303
Utdelning till aktieägare 1 700 1 200 1 250 0 0 500 0 0 500 900
Omsättning 45 843 39 242 36 920 44 222 29 288 28 860 27 964 25 126 30 407 20 560
Nyckeltal
Antal anställda 21 19 19 18 18 18 18 19 19 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 182 2 061 1 937 2 456 1 621 1 598 1 550 1 314 1 593 1 861
Personalkostnader per anställd (tkr) 669 663 654 614 553 522 538 531 356 444
Rörelseresultat, EBITDA 2 308 2 643 2 026 2 129 1 848 1 073 1 194 -485 1 798 791
Nettoomsättningförändring 17,05% 6,39% -16,74% 51,46% 1,45% 3,14% 11,72% -17,50% -% -%
Du Pont-modellen 17,72% 21,48% 17,75% 18,48% 13,53% 12,47% 14,87% -8,13% 18,68% 10,39%
Vinstmarginal 4,96% 6,28% 5,17% 4,61% 5,91% 3,10% 3,70% -2,83% 5,55% 3,33%
Bruttovinstmarginal 47,07% 52,45% 53,64% 48,44% 48,37% 53,09% 56,09% 51,42% 53,12% 42,50%
Rörelsekapital/omsättning 13,77% 14,88% 14,55% 11,30% 13,06% 9,48% 6,88% 13,84% 14,37% 10,67%
Soliditet 45,29% 46,60% 46,90% 40,13% 28,55% 42,29% 37,22% 29,59% 45,87% 33,13%
Kassalikviditet 178,59% 183,27% 175,93% 158,11% 124,16% 121,59% 101,61% 134,29% 190,53% 139,21%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...