Visa allt om Rederiaktiebolaget Willy Johansson
Visa allt om Rederiaktiebolaget Willy Johansson

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 -11 -10 -14 -10 -26 -15 -22
Resultat efter finansnetto 0 0 0 -11 -10 -14 -10 -26 -15 -22
Årets resultat 0 0 0 -11 -10 -14 -10 -26 -15 -22
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 215 215 215 215 212 212 226 236 258 272
Tillgångar 215 215 215 215 212 212 226 236 258 272
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 177 177 177 176 187 197 211 221 247 262
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 38 38 38 38 25 15 15 15 11 10
Skulder och eget kapital 215 215 215 215 212 212 226 236 258 272
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - 0 - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 -11 -10 -14 -10 -26 -15 -22
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 82,33% 82,33% 82,33% 81,86% 88,21% 92,92% 93,36% 93,64% 95,74% 96,32%
Kassalikviditet 565,79% 565,79% 565,79% 565,79% 848,00% 1 413,33% 1 506,67% 1 573,33% 2 345,45% 2 720,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...