Visa allt om JBM Handels Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 92 476 270 231 218 276 165 281 172 229
Övrig omsättning - - 36 - 36 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 2 4 1 2 -222 2 112 -31 -374 -175
Resultat efter finansnetto 1 0 3 0 -3 -224 2 107 -118 -465 -259
Årets resultat 1 0 3 0 0 -67 1 819 -118 -465 -259
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 23 23 1 71 72 140 2 006 2 021 2 051
Omsättningstillgångar 161 295 264 548 508 556 762 75 67 147
Tillgångar 177 318 288 549 579 629 902 2 081 2 088 2 197
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 105 104 104 101 100 100 367 -1 452 -1 334 -869
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 3 160 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 700 705 700
Kortfristiga skulder 71 213 184 448 478 525 375 2 833 2 717 2 367
Skulder och eget kapital 177 318 288 549 579 629 902 2 081 2 088 2 197
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 9 7 10
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 4 3 2 3
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0
Omsättning 92 476 306 231 254 276 165 281 172 229
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 92 476 270 231 218 276 165 281 172 229
Personalkostnader per anställd (tkr) 2 7 4 4 5 19 58 17 17 31
Rörelseresultat, EBITDA 10 9 10 5 6 -154 2 256 2 -345 -144
Nettoomsättningförändring -80,67% 76,30% 16,88% 5,96% -21,01% 67,27% -41,28% 63,37% -24,89% -%
Du Pont-modellen 1,69% 0,63% 1,74% 0,18% 0,35% -35,29% 234,15% -1,49% -17,91% -7,97%
Vinstmarginal 3,26% 0,42% 1,85% 0,43% 0,92% -80,43% 1 280,00% -11,03% -217,44% -76,42%
Bruttovinstmarginal 53,26% 17,65% 31,85% 29,87% 81,65% 24,28% 4,85% 67,97% 14,53% 34,50%
Rörelsekapital/omsättning 97,83% 17,23% 29,63% 43,29% 13,76% 11,23% 234,55% -981,49% -1 540,70% -969,43%
Soliditet 59,32% 32,70% 36,11% 18,40% 17,27% 16,25% 53,76% -69,77% -63,89% -39,55%
Kassalikviditet 212,68% 128,17% 57,61% 87,05% 77,41% 105,90% 185,60% 1,66% 1,44% 6,21%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...