Visa allt om ADEA Tommy Abrahamsson Aktiebolag
Visa allt om ADEA Tommy Abrahamsson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 588 389 135 126 954 862 1 556 515 918 944
Övrig omsättning - - - 8 - 6 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -34 -90 -65 -123 319 -26 512 -309 -60 -58
Resultat efter finansnetto 14 -4 185 102 401 79 592 -276 79 504
Årets resultat 125 43 222 150 250 120 488 134 390 605
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 246 3 326 3 390 3 715 3 874 3 959 4 080 4 127 4 213 4 290
Omsättningstillgångar 3 858 4 012 4 166 4 001 4 357 4 461 4 444 3 903 4 286 4 367
Tillgångar 7 103 7 339 7 557 7 715 8 231 8 420 8 524 8 030 8 499 8 657
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 332 6 363 6 475 6 403 6 396 6 274 6 281 5 913 5 870 5 569
Obeskattade reserver 398 545 605 705 810 753 843 925 1 399 1 834
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 134 188 260 301 374 436 534 662 635 665
Kortfristiga skulder 240 243 216 306 651 957 866 530 594 588
Skulder och eget kapital 7 103 7 339 7 557 7 715 8 231 8 420 8 524 8 030 8 499 8 657
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 242 384 384 376 403 412
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 132 84 0 0 - 0 0 0 8 8
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 99 26 0 0 74 121 121 118 175 145
Utdelning till aktieägare 160 156 156 150 143 128 127 120 92 89
Omsättning 588 389 135 134 954 868 1 556 515 918 944
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 0 1 1 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 588 389 - 126 954 862 1 556 515 459 472
Personalkostnader per anställd (tkr) 320 179 - - 333 538 587 524 293 291
Rörelseresultat, EBITDA 46 -10 17 -41 404 63 599 -221 40 39
Nettoomsättningförändring 51,16% 188,15% 7,14% -86,79% 10,67% -44,60% 202,14% -43,90% -2,75% -%
Du Pont-modellen 0,49% 0,08% 2,91% 1,56% 5,14% 1,31% 7,33% -1,69% 1,65% 6,23%
Vinstmarginal 5,95% 1,54% 162,96% 95,24% 44,34% 12,76% 40,17% -26,41% 15,25% 57,10%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 615,31% 968,89% 2 925,93% 2 932,54% 388,47% 406,50% 229,95% 654,95% 402,18% 400,32%
Soliditet 93,52% 92,49% 91,93% 89,73% 84,96% 81,10% 80,97% 81,93% 80,92% 79,58%
Kassalikviditet 1 607,50% 1 651,03% 1 928,70% 1 307,52% 669,28% 466,14% 513,16% 736,42% 721,55% 742,69%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...