Visa allt om Ekbusken AB
Visa allt om Ekbusken AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 564 1 538 1 527 8 711 8 959 7 714 6 386 6 103 6 230 6 658
Övrig omsättning 126 173 460 74 60 15 - 39 63 -
Rörelseresultat (EBIT) -176 19 239 201 908 1 146 170 546 385 23
Resultat efter finansnetto 161 438 464 8 187 884 1 095 124 456 283 13
Årets resultat 425 475 300 8 054 532 656 77 259 199 31
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 845 2 541 2 893 2 672 1 894 1 895 1 655 1 712 1 667 1 119
Omsättningstillgångar 7 080 8 267 7 502 8 632 2 700 2 623 1 790 2 024 1 809 1 860
Tillgångar 10 925 10 809 10 396 11 303 4 595 4 517 3 445 3 736 3 476 2 979
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 207 9 783 9 348 9 547 1 893 1 761 1 105 1 172 912 714
Obeskattade reserver 410 715 815 740 678 525 328 325 237 242
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 67 45 -13 227 570 963 1 040 1 166 1 332 705
Kortfristiga skulder 241 267 246 789 1 454 1 269 971 1 073 993 1 318
Skulder och eget kapital 10 925 10 809 10 396 11 303 4 595 4 517 3 445 3 736 3 476 2 979
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - - 811 701 608 838 602 553
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 852 898 780 1 311 310 165 139 137 104 103
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - 0 -
Sociala kostnader 245 262 219 353 303 234 218 272 117 235
Utdelning till aktieägare 0 0 0 500 400 400 0 100 0 0
Omsättning 1 690 1 711 1 987 8 785 9 019 7 729 6 386 6 142 6 293 6 658
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 782 769 764 4 356 2 986 2 571 2 129 2 034 2 077 2 219
Personalkostnader per anställd (tkr) 580 618 523 899 510 398 346 435 293 316
Rörelseresultat, EBITDA -108 85 313 259 962 1 200 227 611 457 116
Nettoomsättningförändring 1,69% 0,72% -82,47% -2,77% 16,14% 20,80% 4,64% -2,04% -6,43% -%
Du Pont-modellen 1,48% 4,05% 4,46% 72,55% 19,76% 25,37% 5,08% 14,86% 11,10% 2,01%
Vinstmarginal 10,36% 28,48% 30,39% 94,13% 10,14% 14,86% 2,74% 9,09% 6,20% 0,90%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 50,48% 42,92% 47,95% 32,34% 43,08% 43,88% 40,55%
Rörelsekapital/omsättning 437,28% 520,16% 475,18% 90,04% 13,91% 17,55% 12,82% 15,58% 13,10% 8,14%
Soliditet 96,36% 95,67% 96,03% 89,29% 52,07% 47,55% 38,93% 37,63% 31,15% 29,82%
Kassalikviditet 2 937,76% 3 096,25% 3 049,59% 1 094,04% 97,04% 96,06% 93,61% 107,36% 94,36% 79,82%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...