Visa allt om Z Safety AB
Visa allt om Z Safety AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 621 2 482 3 860 3 222 2 770 2 391 2 199 1 922 1 675 1 223
Övrig omsättning - 71 254 238 257 212 167 167 164 164
Rörelseresultat (EBIT) 2 588 2 342 2 779 1 732 1 435 1 115 996 725 584 323
Resultat efter finansnetto 5 998 7 784 7 587 6 545 5 543 4 481 1 075 6 340 1 000 -170
Årets resultat 5 350 7 067 6 420 5 755 4 827 4 181 1 284 5 785 812 -281
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 943 10 943 11 494 11 506 11 517 11 629 11 644 11 664 11 689 11 729
Omsättningstillgångar 4 154 1 981 2 434 1 515 1 263 4 621 12 603 12 553 7 075 6 774
Tillgångar 15 097 12 923 13 928 13 020 12 780 16 251 24 247 24 216 18 764 18 503
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 221 2 871 10 786 10 366 10 611 10 784 22 100 21 550 16 462 16 325
Obeskattade reserver 3 426 3 275 2 963 2 260 1 818 1 418 1 520 2 208 1 906 1 913
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 208 6 458 0 0 0 88 88 88 85 85
Kortfristiga skulder 243 320 179 394 351 3 961 540 371 311 180
Skulder och eget kapital 15 097 12 923 13 928 13 020 12 780 16 251 24 247 24 216 18 764 18 503
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 474 514 514 445 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - 73 860 1 093 888 315 315 315 293 284
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - 34 316 381 313 283 294 304 228 189
Utdelning till aktieägare 100 0 6 000 6 000 6 000 5 000 11 997 734 698 675
Omsättning 2 621 2 553 4 114 3 460 3 027 2 603 2 366 2 089 1 839 1 387
Nyckeltal
Antal anställda - 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 2 482 1 930 1 611 1 385 1 196 1 100 961 838 612
Personalkostnader per anställd (tkr) - 108 594 753 616 546 569 580 509 400
Rörelseresultat, EBITDA 2 588 2 342 2 791 1 744 1 447 1 130 1 015 750 623 375
Nettoomsättningförändring 5,60% -35,70% 19,80% 16,32% 15,85% 8,73% 14,41% 14,75% 36,96% -%
Du Pont-modellen 41,02% 62,12% 54,47% 50,27% 43,37% 27,57% 4,43% 26,18% 5,43% -0,92%
Vinstmarginal 236,28% 323,45% 196,55% 203,13% 200,11% 187,41% 48,89% 329,81% 60,84% -13,90%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 149,22% 66,92% 58,42% 34,79% 32,92% 27,60% 548,57% 633,82% 403,82% 539,17%
Soliditet 72,16% 41,98% 94,03% 92,41% 93,51% 72,79% 95,77% 95,56% 95,05% 95,67%
Kassalikviditet 1 709,47% 619,06% 1 359,78% 384,52% 359,83% 116,66% 2 333,89% 3 383,56% 2 274,92% 3 763,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...