Visa allt om Skövde Industrireparationer Aktiebolag
Visa allt om Skövde Industrireparationer Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 22 466 23 725 16 610 13 759 12 315 13 207 12 541 12 401 15 420 12 066
Övrig omsättning 149 51 218 54 8 - - - 56 -
Rörelseresultat (EBIT) 3 721 3 752 -149 548 1 223 1 006 1 170 939 2 157 974
Resultat efter finansnetto 3 709 3 746 -180 546 1 209 999 506 638 2 131 957
Årets resultat 2 128 2 335 829 435 637 512 1 294 1 419 560
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 031 6 297 7 051 5 032 4 834 5 160 5 381 6 202 6 659 5 523
Omsättningstillgångar 9 824 8 800 5 198 4 588 3 900 3 684 3 353 2 464 3 475 3 225
Tillgångar 15 855 15 097 12 249 9 620 8 734 8 844 8 735 8 666 10 134 8 748
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 663 6 034 4 200 3 871 3 936 3 799 3 786 4 085 4 291 3 372
Obeskattade reserver 3 112 2 187 1 512 1 792 1 860 1 836 1 767 1 851 1 781 1 649
Avsättningar (tkr) 215 198 175 124 112 100 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 96 191 99 1 185
Kortfristiga skulder 5 866 6 677 6 362 3 833 2 826 3 110 3 085 2 539 3 963 2 542
Skulder och eget kapital 15 855 15 097 12 249 9 620 8 734 8 844 8 735 8 666 10 134 8 748
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 525 518 480 730 480
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 160 160 150 200 0
Löner till övriga anställda 6 936 6 331 6 495 4 503 3 819 4 297 3 330 4 222 4 392 3 763
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 2 598 2 231 2 559 1 824 1 480 1 719 1 486 1 905 2 119 1 601
Utdelning till aktieägare 1 500 1 500 500 500 500 500 500 300 500 500
Omsättning 22 615 23 776 16 828 13 813 12 323 13 207 12 541 12 401 15 476 12 066
Nyckeltal
Antal anställda 18 14 19 14 13 15 13 16 17 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 248 1 695 874 983 947 880 965 775 907 862
Personalkostnader per anställd (tkr) 554 630 483 465 403 460 418 422 433 424
Rörelseresultat, EBITDA 4 585 4 541 656 1 090 1 661 1 437 1 578 1 348 2 587 1 438
Nettoomsättningförändring -5,31% 42,84% 20,72% 11,73% -6,75% 5,31% 1,13% -19,58% 27,80% -%
Du Pont-modellen 23,47% 24,85% -1,21% 5,75% 14,04% 11,59% 13,74% 10,88% 21,32% 11,47%
Vinstmarginal 16,56% 15,81% -0,89% 4,02% 9,96% 7,76% 9,57% 7,60% 14,01% 8,31%
Bruttovinstmarginal 75,24% 65,33% 82,47% 80,20% 82,26% 87,03% 75,85% 87,76% 81,44% 81,68%
Rörelsekapital/omsättning 17,62% 8,95% -7,01% 5,49% 8,72% 4,35% 2,14% -0,60% -3,16% 5,66%
Soliditet 57,33% 51,27% 43,92% 53,97% 60,76% 58,26% 58,25% 62,52% 55,00% 52,12%
Kassalikviditet 159,44% 117,96% 68,44% 97,94% 113,87% 97,30% 82,30% 57,35% 69,42% 89,14%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...