Visa allt om Nymans Måleri i Kvissleby AB
Visa allt om Nymans Måleri i Kvissleby AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 376 3 664 3 228 3 313 2 777 3 209 3 386 2 498 2 424 1 955
Övrig omsättning 7 70 13 82 18 23 13 95 13 29
Rörelseresultat (EBIT) 302 330 194 313 39 224 157 96 107 158
Resultat efter finansnetto 284 315 178 288 11 203 136 79 104 154
Årets resultat 216 244 137 210 6 147 97 55 73 117
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 452 468 317 361 403 416 340 363 83 116
Omsättningstillgångar 1 668 1 496 1 080 1 066 820 914 893 735 698 585
Tillgångar 2 120 1 964 1 397 1 427 1 223 1 329 1 233 1 098 782 701
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 941 880 636 649 440 584 557 460 405 422
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 483 438 340 364 508 382 286 403 90 42
Kortfristiga skulder 696 646 421 414 275 364 390 235 287 237
Skulder och eget kapital 2 120 1 964 1 397 1 427 1 223 1 329 1 233 1 098 782 701
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 304 324 305 287 240 325 231
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 1 777 1 529 1 406 1 099 815 1 097 1 160 746 606 495
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 684 517 528 524 506 451 468 348 421 306
Utdelning till aktieägare 200 155 0 150 0 150 120 0 0 90
Omsättning 4 383 3 734 3 241 3 395 2 795 3 232 3 399 2 593 2 437 1 984
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 4 3 3 3 3 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 875 733 807 1 104 926 1 070 1 129 625 808 652
Personalkostnader per anställd (tkr) 496 412 492 647 551 622 642 340 456 348
Rörelseresultat, EBITDA 339 376 240 359 89 268 197 136 140 198
Nettoomsättningförändring 19,43% 13,51% -2,57% 19,30% -13,46% -5,23% 35,55% 3,05% 23,99% -%
Du Pont-modellen 14,25% 16,80% 13,89% 21,93% 3,19% 16,85% 12,73% 8,93% 13,81% 22,54%
Vinstmarginal 6,90% 9,01% 6,01% 9,45% 1,40% 6,98% 4,64% 3,92% 4,46% 8,08%
Bruttovinstmarginal 79,80% 77,87% 80,42% 80,44% 78,03% 76,88% 73,10% 73,86% 74,34% 75,35%
Rörelsekapital/omsättning 22,21% 23,20% 20,42% 19,68% 19,63% 17,14% 14,86% 20,02% 16,96% 17,80%
Soliditet 44,39% 44,81% 45,53% 45,48% 35,98% 43,94% 45,17% 41,89% 51,79% 60,20%
Kassalikviditet 239,66% 231,58% 256,53% 257,49% 298,18% 251,10% 228,97% 312,77% 243,21% 246,84%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...