Visa allt om Torslanda Golf Aktiebolag
Visa allt om Torslanda Golf Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 092 6 849 5 783 6 836 6 163 5 930 5 314 5 330 5 134 3 341
Övrig omsättning 38 122 47 6 20 8 197 854 884 622
Rörelseresultat (EBIT) 130 -172 -780 243 -587 -833 -855 -324 223 -327
Resultat efter finansnetto 63 -267 -960 -4 -940 -1 116 -1 135 -608 -68 -617
Årets resultat 63 -267 -960 -4 -940 -1 116 -1 135 -608 -68 -617
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 28 384 29 087 29 671 29 752 26 617 26 272 26 734 27 346 27 707 26 456
Omsättningstillgångar 970 555 452 754 317 324 732 387 250 327
Tillgångar 29 354 29 642 30 123 30 506 26 933 26 596 27 466 27 733 27 957 26 783
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 251 1 188 1 455 1 455 1 459 1 649 1 765 1 400 1 008 376
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 18 090 18 589 19 673 21 055 22 475 22 749 24 300 24 549 25 884 23 021
Kortfristiga skulder 10 013 9 864 8 995 7 996 2 999 2 197 1 401 1 784 1 066 3 386
Skulder och eget kapital 29 354 29 642 30 123 30 506 26 933 26 596 27 466 27 733 27 957 26 783
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 18
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 2 272 2 066 2 331 2 248 2 237 2 383 2 213 2 039 2 086 1 433
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 606 639 690 690 722 756 731 711 719 500
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 130 6 971 5 830 6 842 6 183 5 938 5 511 6 184 6 018 3 963
Nyckeltal
Antal anställda 7 7 7 8 9 10 8 8 8 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 013 978 826 855 685 593 664 666 642 477
Personalkostnader per anställd (tkr) 423 426 436 373 334 320 376 351 363 285
Rörelseresultat, EBITDA 830 562 -120 877 35 -213 -64 400 807 120
Nettoomsättningförändring 3,55% 18,43% -15,40% 10,92% 3,93% 11,59% -0,30% 3,82% 53,67% -%
Du Pont-modellen 0,44% -0,57% -2,59% 0,80% -2,18% -3,13% -3,11% -1,17% 0,80% -1,22%
Vinstmarginal 1,83% -2,48% -13,49% 3,55% -9,52% -14,03% -16,09% -6,08% 4,34% -9,79%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -127,51% -135,92% -147,73% -105,94% -43,52% -31,59% -12,59% -26,21% -15,89% -91,56%
Soliditet 4,26% 4,01% 4,83% 4,77% 5,42% 6,20% 6,43% 5,05% 3,61% 1,40%
Kassalikviditet 9,69% 5,63% 5,03% 9,43% 10,57% 14,75% 52,25% 21,69% 23,45% 8,48%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...