Visa allt om S-Kon Fastigheter AB
Visa allt om S-Kon Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 145 904 226 302 207 054 87 001 52 372 169 277 89 710 86 468 316 911 153 922
Övrig omsättning 38 139 158 - - - - - - 6
Rörelseresultat (EBIT) 29 766 57 151 110 012 -13 964 -2 427 28 620 63 919 -30 374 9 794 24 899
Resultat efter finansnetto 214 916 57 648 124 910 10 644 78 145 163 709 114 202 -5 920 -2 952 18 245
Årets resultat 199 251 18 503 45 723 9 946 71 958 154 488 109 955 -4 156 6 647 15 336
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 423 922 446 610 651 905 206 907 310 411 261 444 378 090 379 772 376 152 375 377
Omsättningstillgångar 377 727 211 055 185 819 513 665 371 304 309 940 158 860 72 688 140 812 103 022
Tillgångar 801 649 657 665 837 724 720 572 681 714 571 384 536 951 452 460 516 965 478 399
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 372 177 222 926 433 395 387 672 430 849 385 995 252 839 114 685 120 705 121 148
Obeskattade reserver 32 242 34 947 24 567 5 411 2 706 2 730 21 0 0 12 354
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 215 200 173 900 195 200 202 100 153 300 130 000 268 130 289 400 228 600 282 041
Kortfristiga skulder 182 030 225 892 184 562 125 389 94 860 52 660 15 961 48 375 167 660 62 855
Skulder och eget kapital 801 649 657 665 837 724 720 572 681 714 571 384 536 951 452 460 516 965 478 399
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 260 000 50 000 0 0 0 0 10 000 0 0 6 400
Omsättning 145 942 226 441 207 212 87 001 52 372 169 277 89 710 86 468 316 911 153 928
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 34 207 63 310 116 321 -7 571 3 973 38 498 70 231 -24 121 16 047 31 147
Nettoomsättningförändring -35,53% 9,30% 137,99% 66,12% -69,06% 88,69% 3,75% -72,72% 105,89% -%
Du Pont-modellen 27,41% 9,67% 15,85% 2,67% 12,97% 30,67% 23,56% 3,43% 2,67% 5,97%
Vinstmarginal 150,62% 28,09% 64,14% 22,09% 168,87% 103,52% 141,00% 17,95% 4,35% 18,55%
Bruttovinstmarginal 29,52% 32,12% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 5,25% 28,98%
Rörelsekapital/omsättning 134,13% -6,56% 0,61% 446,29% 527,85% 151,99% 159,29% 28,12% -8,47% 26,10%
Soliditet 49,56% 38,04% 54,02% 54,35% 63,49% 67,91% 47,09% 25,35% 23,35% 27,18%
Kassalikviditet 207,51% 49,40% 4,45% 47,97% 11,05% 67,52% 204,93% 27,96% 1,18% 7,94%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...