Visa allt om W S W Mekaniska Aktiebolag
Visa allt om W S W Mekaniska Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 335 2 685 3 166 3 486 3 479 2 785 3 797 4 950 2 513 2 459
Övrig omsättning 7 - 2 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 791 -88 -254 77 470 -283 114 469 167 195
Resultat efter finansnetto 802 -47 -252 104 496 -267 165 468 199 250
Årets resultat 632 -23 -20 41 289 -22 91 273 132 145
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 31 58 77 151 196 267 287 289 81 82
Omsättningstillgångar 2 345 1 485 1 653 2 161 2 239 1 644 2 065 2 180 1 954 2 009
Tillgångar 2 376 1 543 1 730 2 312 2 435 1 911 2 353 2 469 2 034 2 091
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 626 1 095 1 117 1 337 1 496 1 207 1 328 1 337 1 165 1 133
Obeskattade reserver 86 100 132 365 326 231 476 434 361 350
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 40 37 38 36 33 35 34 52 9 8
Kortfristiga skulder 624 312 443 574 580 438 514 645 500 601
Skulder och eget kapital 2 376 1 543 1 730 2 312 2 435 1 911 2 353 2 469 2 034 2 091
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 476 519 562 553 530
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 358 1 072 1 329 1 606 1 465 788 623 735 541 537
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 559 594 721 821 750 684 633 688 594 543
Utdelning till aktieägare 400 100 0 200 200 0 100 100 100 100
Omsättning 4 342 2 685 3 168 3 486 3 479 2 785 3 797 4 950 2 513 2 459
Nyckeltal
Antal anställda 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 084 537 633 697 696 557 759 990 628 615
Personalkostnader per anställd (tkr) 497 340 424 488 447 392 355 399 433 451
Rörelseresultat, EBITDA 818 -33 -186 153 541 -220 177 521 198 229
Nettoomsättningförändring 61,45% -15,19% -9,18% 0,20% 24,92% -26,65% -23,29% 96,98% 2,20% -%
Du Pont-modellen 33,75% -3,05% -14,57% 4,50% 20,37% -13,97% 6,97% 20,01% 9,78% 11,96%
Vinstmarginal 18,50% -1,75% -7,96% 2,98% 14,26% -9,59% 4,32% 9,98% 7,92% 10,17%
Bruttovinstmarginal 73,49% 82,05% 81,05% 90,22% 88,76% 79,50% 63,79% 59,92% 87,94% 95,65%
Rörelsekapital/omsättning 39,70% 43,69% 38,22% 45,52% 47,69% 43,30% 40,85% 31,01% 57,86% 57,26%
Soliditet 71,26% 76,02% 70,52% 69,46% 71,30% 72,07% 71,35% 66,81% 70,06% 66,24%
Kassalikviditet 375,80% 475,96% 373,14% 376,48% 386,03% 375,34% 401,75% 337,98% 390,80% 334,28%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...