Visa allt om Centrum-fastigheter i Huskvarna Aktiebolag
Visa allt om Centrum-fastigheter i Huskvarna Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 27 495 27 353 26 310 27 754 28 675 28 966 30 662 29 865 27 662 18 083
Övrig omsättning 44 321 10 - 10 - - 302 47 384 129
Rörelseresultat (EBIT) 48 452 7 277 5 755 7 600 8 637 7 673 10 684 11 782 10 583 6 572
Resultat efter finansnetto 42 048 1 647 -2 778 -2 343 -2 908 -488 2 467 -49 872 1 723 -109 530
Årets resultat 42 395 1 514 -2 185 -5 675 -2 144 278 1 751 -52 102 1 224 161
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 225 224 208 930 210 453 202 656 202 652 210 242 215 657 215 778 207 149 188 459
Omsättningstillgångar 4 980 1 750 4 474 15 029 15 768 2 938 1 027 741 2 867 19 925
Tillgångar 230 204 210 680 214 927 217 684 218 420 213 179 216 684 216 519 210 016 208 384
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 27 668 2 916 7 042 1 227 3 940 6 084 9 736 7 985 3 276 2 052
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 17 296 0 0 0 0 0 0 0 742 304
Långfristiga skulder 164 277 193 053 194 971 206 877 188 401 185 755 188 539 188 412 191 191 187 804
Kortfristiga skulder 20 963 14 711 12 914 9 580 26 080 21 340 18 409 20 122 14 807 18 224
Skulder och eget kapital 230 204 210 680 214 927 217 684 218 420 213 179 216 684 216 519 210 016 208 384
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 767 680 848 688
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 134 326 94 850 1 321 1 019
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 46 85 390 634 966 710
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 71 816 27 363 26 310 27 764 28 675 28 966 30 964 29 912 28 046 18 212
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 1 1 0 4 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 28 675 28 966 - 7 466 4 610 3 014
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 199 472 - 543 523 403
Rörelseresultat, EBITDA 51 586 9 359 7 784 9 665 10 686 9 722 12 659 13 135 11 747 7 367
Nettoomsättningförändring 0,52% 3,96% -5,20% -3,21% -1,00% -5,53% 2,67% 7,96% 52,97% -%
Du Pont-modellen 21,05% 3,46% 2,76% 3,59% 4,08% 3,77% 4,99% -17,49% 5,23% -49,22%
Vinstmarginal 176,22% 26,65% 22,52% 28,15% 31,06% 27,75% 35,28% -126,77% 39,69% -567,22%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 48,70% 58,45% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -58,13% -47,38% -32,08% 19,63% -35,96% -63,53% -56,69% -64,90% -43,16% 9,41%
Soliditet 12,02% 1,38% 3,28% 0,56% 1,80% 2,85% 4,49% 3,69% 1,56% 0,98%
Kassalikviditet 23,76% 11,90% 34,64% 156,88% 60,46% 13,77% 5,58% 3,68% 19,36% 109,33%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...