Visa allt om Servicebolaget Nord Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-12
Nettoomsättning 69 034 51 391 55 170 51 295 48 286 32 362 38 721 35 826 13 717 23 943
Övrig omsättning 860 874 597 562 467 796 474 358 224 7
Rörelseresultat (EBIT) 168 1 415 2 120 790 1 079 1 610 2 108 2 147 222 603
Resultat efter finansnetto 29 1 236 1 846 154 752 1 394 1 862 1 655 45 339
Årets resultat 313 738 1 014 1 166 1 345 947 1 146 0 212
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 259 369 524 553 844 675 673 965 2 001 256
Omsättningstillgångar 15 860 15 954 18 659 18 638 13 353 11 569 13 539 11 032 8 617 9 277
Tillgångar 16 118 16 323 19 184 19 191 14 197 12 244 14 213 11 997 10 618 9 533
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 274 5 090 4 352 3 338 3 336 3 170 2 226 1 645 499 499
Obeskattade reserver 434 825 549 93 87 82 564 45 69 29
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 505 180 602 729 895 260 558 920 1 733 679
Kortfristiga skulder 9 905 10 228 13 680 15 031 9 879 8 732 10 865 9 387 8 317 8 327
Skulder och eget kapital 16 118 16 323 19 184 19 191 14 197 12 244 14 213 11 997 10 618 9 533
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 872 1 159 1 158 1 245 1 403 737 1 166
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 11 603 9 708 8 932 8 581 7 913 6 334 5 523 4 512 1 733 2 093
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 4 584 3 700 3 283 3 782 3 711 3 030 2 700 2 392 1 080 1 447
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 400 366 0 0
Omsättning 69 894 52 265 55 767 51 857 48 753 33 158 39 195 36 184 13 941 23 950
Nyckeltal
Antal anställda 34 28 27 28 30 24 21 21 14 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 030 1 835 2 043 1 832 1 610 1 348 1 844 1 706 980 1 995
Personalkostnader per anställd (tkr) 483 483 458 478 433 449 465 407 264 409
Rörelseresultat, EBITDA 345 1 594 2 312 957 1 241 1 681 2 169 2 216 268 674
Nettoomsättningförändring 34,33% -6,85% 7,55% 6,23% 49,21% -16,42% 8,08% 161,18% -42,71% -%
Du Pont-modellen 1,16% 8,83% 11,23% 4,19% 7,12% 13,25% 15,01% 18,22% 2,45% 6,67%
Vinstmarginal 0,27% 2,81% 3,91% 1,57% 2,09% 5,01% 5,51% 6,10% 1,90% 2,66%
Bruttovinstmarginal 35,94% 42,49% 40,15% 43,43% 44,83% 51,74% 43,40% 44,58% 46,28% 36,21%
Rörelsekapital/omsättning 8,63% 11,14% 9,02% 7,03% 7,19% 8,77% 6,91% 4,59% 2,19% 3,97%
Soliditet 34,82% 35,13% 24,79% 17,75% 23,95% 26,38% 18,52% 13,98% 5,17% 5,45%
Kassalikviditet 81,77% 79,78% 79,50% 84,03% 73,68% 85,67% 87,43% 83,79% 63,89% 84,51%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...