Visa allt om Servicebolaget Nord Aktiebolag
Visa allt om Servicebolaget Nord Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 79 359 69 034 51 391 55 170 51 295 48 286 32 362 38 721 35 826 13 717
Övrig omsättning 414 860 874 597 562 467 796 474 358 224
Rörelseresultat (EBIT) 890 168 1 415 2 120 790 1 079 1 610 2 108 2 147 222
Resultat efter finansnetto 763 29 1 236 1 846 154 752 1 394 1 862 1 655 45
Årets resultat 425 313 738 1 014 1 166 1 345 947 1 146 0
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 226 259 369 524 553 844 675 673 965 2 001
Omsättningstillgångar 23 196 15 860 15 954 18 659 18 638 13 353 11 569 13 539 11 032 8 617
Tillgångar 23 422 16 118 16 323 19 184 19 191 14 197 12 244 14 213 11 997 10 618
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 559 5 274 5 090 4 352 3 338 3 336 3 170 2 226 1 645 499
Obeskattade reserver 638 434 825 549 93 87 82 564 45 69
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 505 180 602 729 895 260 558 920 1 733
Kortfristiga skulder 17 224 9 905 10 228 13 680 15 031 9 879 8 732 10 865 9 387 8 317
Skulder och eget kapital 23 422 16 118 16 323 19 184 19 191 14 197 12 244 14 213 11 997 10 618
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 872 1 159 1 158 1 245 1 403 737
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 13 555 11 603 9 708 8 932 8 581 7 913 6 334 5 523 4 512 1 733
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 5 763 4 584 3 700 3 283 3 782 3 711 3 030 2 700 2 392 1 080
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 400 366 0
Omsättning 79 773 69 894 52 265 55 767 51 857 48 753 33 158 39 195 36 184 13 941
Nyckeltal
Antal anställda 38 34 28 27 28 30 24 21 21 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 088 2 030 1 835 2 043 1 832 1 610 1 348 1 844 1 706 980
Personalkostnader per anställd (tkr) 515 483 483 458 478 433 449 465 407 264
Rörelseresultat, EBITDA 992 345 1 594 2 312 957 1 241 1 681 2 169 2 216 268
Nettoomsättningförändring 14,96% 34,33% -6,85% 7,55% 6,23% 49,21% -16,42% 8,08% 161,18% -%
Du Pont-modellen 3,94% 1,16% 8,83% 11,23% 4,19% 7,12% 13,25% 15,01% 18,22% 2,45%
Vinstmarginal 1,16% 0,27% 2,81% 3,91% 1,57% 2,09% 5,01% 5,51% 6,10% 1,90%
Bruttovinstmarginal 37,10% 35,94% 42,49% 40,15% 43,43% 44,83% 51,74% 43,40% 44,58% 46,28%
Rörelsekapital/omsättning 7,53% 8,63% 11,14% 9,02% 7,03% 7,19% 8,77% 6,91% 4,59% 2,19%
Soliditet 25,86% 34,82% 35,13% 24,79% 17,75% 23,95% 26,38% 18,52% 13,98% 5,17%
Kassalikviditet 83,48% 81,77% 79,78% 79,50% 84,03% 73,68% 85,67% 87,43% 83,79% 63,89%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...