Visa allt om Conny Rosholm Aktiebolag
Visa allt om Conny Rosholm Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 350 3 433 3 931 3 608 3 293 3 395 2 839 2 738 3 887 4 251
Övrig omsättning - 697 425 - - - - - - 290
Rörelseresultat (EBIT) -102 871 935 85 224 96 220 -28 326 893
Resultat efter finansnetto -126 823 938 91 211 69 182 -102 209 810
Årets resultat 0 64 254 177 285 73 188 11 119 85
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 474 2 822 3 188 387 620 959 1 395 1 766 2 219 2 629
Omsättningstillgångar 943 1 479 2 780 1 355 1 459 1 352 1 306 1 036 1 139 1 291
Tillgångar 3 417 4 301 5 968 1 742 2 080 2 311 2 701 2 802 3 357 3 920
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 264 764 700 596 569 434 511 323 362 443
Obeskattade reserver 1 742 1 867 1 126 527 677 853 885 954 1 072 1 018
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 613 814 913 0 90 271 467 748 1 144 1 482
Kortfristiga skulder 798 856 3 228 619 743 752 838 777 779 977
Skulder och eget kapital 3 417 4 301 5 968 1 742 2 080 2 311 2 701 2 802 3 357 3 920
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 360 360 300 360 360 372
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 424 394 460 598 300 275 158 317 332 271
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 290 265 395 461 359 351 296 369 373 421
Utdelning till aktieägare 144 500 0 150 0 150 150 0 50 200
Omsättning 2 350 4 130 4 356 3 608 3 293 3 395 2 839 2 738 3 887 4 541
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 350 3 433 1 966 1 804 1 647 1 698 1 420 1 369 1 944 2 126
Personalkostnader per anställd (tkr) 754 731 444 561 524 512 389 533 560 568
Rörelseresultat, EBITDA 246 1 226 1 013 354 567 566 696 432 788 1 221
Nettoomsättningförändring -31,55% -12,67% 8,95% 9,57% -3,00% 19,58% 3,69% -29,56% -8,56% -%
Du Pont-modellen -2,99% 20,32% 15,73% 5,51% 11,20% 4,20% 8,15% -0,86% 9,83% 22,81%
Vinstmarginal -4,34% 25,46% 23,89% 2,66% 7,08% 2,86% 7,75% -0,88% 8,49% 21,03%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 98,47% 97,89% 96,84% 97,41% 95,91% 96,82% 94,01% 96,02%
Rörelsekapital/omsättning 6,17% 18,15% -11,40% 20,40% 21,74% 17,67% 16,48% 9,46% 9,26% 7,39%
Soliditet 47,49% 51,62% 26,45% 56,51% 51,34% 45,98% 43,07% 36,04% 33,78% 30,00%
Kassalikviditet 118,17% 172,78% 86,12% 216,48% 193,94% 177,13% 153,94% 129,86% 141,98% 128,86%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...