Visa allt om Myre Mark Aktiebolag
Visa allt om Myre Mark Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 261 2 246 4 191 2 986 4 906 4 891 4 305 5 016 4 964 3 554
Övrig omsättning 337 648 - 66 52 387 - 149 1 216 287
Rörelseresultat (EBIT) -444 155 309 -539 232 701 521 775 2 055 768
Resultat efter finansnetto -444 149 289 -589 162 628 475 702 1 942 680
Årets resultat 0 53 671 -11 250 363 596 686 563 169
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 057 2 484 3 116 3 835 4 979 5 582 4 761 5 067 5 681 4 376
Omsättningstillgångar 3 192 3 502 3 040 2 819 3 096 2 754 2 693 2 885 2 283 1 944
Tillgångar 5 249 5 986 6 156 6 655 8 074 8 336 7 455 7 952 7 964 6 320
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 211 3 711 4 158 3 488 3 499 3 249 2 886 2 290 1 605 1 041
Obeskattade reserver 604 1 051 971 1 543 2 120 2 301 2 167 2 506 2 759 1 598
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 61 219 627 971 1 379 1 100 1 529 1 959 1 595
Kortfristiga skulder 1 433 1 163 808 998 1 484 1 408 1 301 1 627 1 642 2 086
Skulder och eget kapital 5 249 5 986 6 156 6 655 8 074 8 336 7 455 7 952 7 964 6 320
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 373 332 308 320 266
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 409 734 965 830 1 288 989 757 818 849 675
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 163 244 290 223 333 382 294 331 342 281
Utdelning till aktieägare 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 598 2 894 4 191 3 052 4 958 5 278 4 305 5 165 6 180 3 841
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 3 3 4 5 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 631 1 123 1 397 995 1 227 978 1 076 1 254 1 241 889
Personalkostnader per anställd (tkr) 290 501 421 354 408 361 358 375 383 308
Rörelseresultat, EBITDA 73 867 1 468 724 1 485 1 907 1 480 2 031 3 126 1 553
Nettoomsättningförändring -43,86% -46,41% 40,35% -39,14% 0,31% 13,61% -14,17% 1,05% 39,67% -%
Du Pont-modellen -8,40% 2,62% 5,17% -7,86% 3,13% 8,55% 7,02% 10,22% 26,26% 12,25%
Vinstmarginal -34,97% 6,99% 7,59% -17,52% 5,16% 14,58% 12,15% 16,21% 42,12% 21,78%
Bruttovinstmarginal 59,64% 86,29% 89,38% 95,45% 92,70% 95,20% 96,35% 94,42% 95,35% 98,31%
Rörelsekapital/omsättning 139,49% 104,14% 53,26% 60,98% 32,86% 27,52% 32,33% 25,08% 12,91% -4,00%
Soliditet 70,15% 75,69% 79,85% 69,50% 62,69% 59,32% 60,14% 51,49% 45,10% 34,68%
Kassalikviditet 222,75% 301,12% 376,24% 282,46% 208,63% 195,60% 206,99% 177,32% 137,88% 93,19%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...