Visa allt om Gothnells Möbler Aktiebolag
Visa allt om Gothnells Möbler Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 33 934 30 651 28 094 25 216 29 601 28 433 22 257 27 620 23 715 18 261
Övrig omsättning - 188 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 503 1 424 1 541 732 1 772 1 840 1 072 1 616 957 759
Resultat efter finansnetto 963 755 730 -99 889 1 192 415 439 482 523
Årets resultat 749 568 542 7 636 1 056 415 439 551 339
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 187 17 287 17 492 17 874 18 287 18 180 18 571 18 674 18 505 1 169
Omsättningstillgångar 10 430 10 762 10 572 9 755 9 814 9 714 9 446 9 995 10 450 6 929
Tillgångar 27 617 28 049 28 065 27 629 28 101 27 894 28 018 28 668 28 955 8 098
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 802 4 753 4 885 4 343 4 655 4 019 3 634 3 219 2 955 2 404
Obeskattade reserver 144 144 144 144 284 284 284 284 284 353
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 16 500 13 419 17 058 18 076 18 208 18 150 19 562 18 927 16 944 2 335
Kortfristiga skulder 6 171 9 734 5 978 5 066 4 953 5 440 4 538 6 238 8 773 3 006
Skulder och eget kapital 27 617 28 049 28 065 27 629 28 101 27 894 28 018 28 668 28 955 8 098
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 3 170 0 797 380 437 349 378
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 3 905 4 001 3 182 0 3 337 2 087 2 353 2 453 2 389 1 557
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 1 438 1 357 1 121 1 123 1 120 955 922 1 246 1 222 827
Utdelning till aktieägare 700 700 700 0 320 0 670 0 0 0
Omsättning 33 934 30 839 28 094 25 216 29 601 28 433 22 257 27 620 23 715 18 261
Nyckeltal
Antal anställda 11 11 11 11 11 10 11 11 11 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 085 2 786 2 554 2 292 2 691 2 843 2 023 2 511 2 156 2 283
Personalkostnader per anställd (tkr) 498 499 401 405 47 402 343 383 372 349
Rörelseresultat, EBITDA 1 879 1 822 1 950 1 202 6 729 2 352 1 615 2 213 1 278 980
Nettoomsättningförändring 10,71% 9,10% 11,41% -14,81% 4,11% 27,75% -19,42% 16,47% 29,87% -%
Du Pont-modellen 5,54% 5,08% 5,49% 2,65% 6,31% 6,60% 3,83% 5,64% 3,43% 9,37%
Vinstmarginal 4,51% 4,65% 5,49% 2,90% 5,99% 6,47% 4,82% 5,85% 4,18% 4,16%
Bruttovinstmarginal 39,71% 40,56% 39,61% 39,84% 40,10% 38,93% 40,65% 40,71% 42,37% 40,49%
Rörelsekapital/omsättning 12,55% 3,35% 16,35% 18,60% 16,42% 15,03% 22,05% 13,60% 7,07% 21,48%
Soliditet 17,79% 17,35% 17,81% 16,10% 17,31% 15,16% 13,72% 11,94% 10,91% 32,82%
Kassalikviditet 20,35% 13,40% 16,53% 19,15% 15,40% 14,56% 15,29% 8,48% 11,47% 13,71%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...