Visa allt om Lövön Aktiebolag
Visa allt om Lövön Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 20 233 13 574 21 108 17 301 9 725 13 286 8 922 7 400 7 700 5 529
Övrig omsättning - - 160 - 22 350 - - 54 100 -
Rörelseresultat (EBIT) 3 085 -2 441 6 613 2 732 27 678 6 838 3 742 1 657 2 942 560
Resultat efter finansnetto 3 810 -2 784 4 685 -197 29 012 6 766 3 654 1 331 2 574 405
Årets resultat 1 437 999 1 1 1 383 4 462 2 729 714 120 69
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 95 453 102 912 108 408 118 188 122 387 29 182 18 446 15 634 15 354 16 934
Omsättningstillgångar 6 785 1 663 5 282 6 095 2 978 2 938 7 363 7 029 5 571 2 320
Tillgångar 102 237 104 575 113 690 124 283 125 365 32 120 25 809 22 663 20 925 19 254
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 359 10 542 9 543 9 542 9 541 8 158 3 941 1 436 946 1 030
Obeskattade reserver 52 882 50 512 54 297 49 632 49 899 13 220 12 535 12 600 12 270 9 870
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 28 145 35 799 41 769 56 581 42 116 6 929 7 319 7 802 6 938 7 552
Kortfristiga skulder 10 851 7 722 8 081 8 528 23 808 3 813 2 014 826 771 802
Skulder och eget kapital 102 237 104 575 113 690 124 283 125 365 32 120 25 809 22 663 20 925 19 254
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 928 767 684 658 636
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 934 1 605 1 301 1 176 1 196 182 182 182 100 182
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 1 144 956 872 791 801 677 569 541 515 489
Utdelning till aktieägare 1 499 1 620 0 0 0 0 245 224 224 204
Omsättning 20 233 13 574 21 268 17 301 32 075 13 286 8 922 7 454 7 800 5 529
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 058 3 394 5 277 5 767 3 242 4 429 2 974 2 467 2 567 1 843
Personalkostnader per anställd (tkr) 832 738 591 728 693 627 542 501 491 474
Rörelseresultat, EBITDA 14 088 8 062 16 159 12 274 28 515 8 327 5 234 3 190 4 479 2 163
Nettoomsättningförändring 49,06% -35,69% 22,00% 77,90% -26,80% 48,91% 20,57% -3,90% 39,27% -%
Du Pont-modellen 4,49% -1,36% 5,82% 2,14% 23,86% 21,55% 14,93% 7,36% 14,06% 3,34%
Vinstmarginal 22,67% -10,47% 31,33% 15,34% 307,54% 52,10% 43,17% 22,55% 38,21% 11,65%
Bruttovinstmarginal 92,62% 89,73% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -20,10% -44,64% -13,26% -14,06% -214,19% -6,59% 59,95% 83,82% 62,34% 27,46%
Soliditet 50,48% 47,76% 45,65% 37,11% 36,95% 55,73% 51,06% 46,37% 46,74% 42,26%
Kassalikviditet 62,53% 21,54% 65,36% 71,47% 12,51% 77,05% 365,59% 850,97% 722,57% 289,28%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...