Visa allt om R P Timmertransport Aktiebolag
Visa allt om R P Timmertransport Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 5 471 5 625 5 618 6 834 7 219 8 937 8 652 8 790 9 447 7 478
Övrig omsättning 74 200 26 156 25 350 - 400 181 8
Rörelseresultat (EBIT) 145 597 417 427 242 285 -600 102 527 285
Resultat efter finansnetto 94 545 358 381 198 226 -663 18 434 221
Årets resultat 71 35 318 236 148 92 2 11 252 209
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 473 2 845 1 421 1 818 897 1 719 2 663 3 902 2 707 1 802
Omsättningstillgångar 2 051 1 687 1 504 1 415 1 442 1 141 1 204 2 156 2 945 2 214
Tillgångar 5 524 4 531 2 925 3 233 2 339 2 861 3 867 6 059 5 652 4 016
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 587 577 622 464 478 330 238 235 435 393
Obeskattade reserver 942 939 440 491 430 435 335 1 002 1 002 913
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 052 1 777 962 1 081 266 765 1 464 2 737 2 126 1 315
Kortfristiga skulder 1 942 1 239 901 1 197 1 165 1 331 1 830 2 084 2 089 1 395
Skulder och eget kapital 5 524 4 531 2 925 3 233 2 339 2 861 3 867 6 059 5 652 4 016
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 455 858 1 074 955 538 598 609 481
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 556 1 530 1 038 996 877 1 719 2 197 2 226 2 138 1 711
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 532 401 462 558 606 911 945 1 024 1 140 872
Utdelning till aktieägare 60 0 0 160 0 0 0 0 210 210
Omsättning 5 545 5 825 5 644 6 990 7 244 9 287 8 652 9 190 9 628 7 486
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 5 5 7 8 8 8 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 094 1 125 1 124 1 367 1 444 1 277 1 082 1 099 1 181 1 068
Personalkostnader per anställd (tkr) 418 389 392 483 511 512 460 481 486 440
Rörelseresultat, EBITDA 1 047 1 219 1 158 1 243 1 098 1 229 640 1 076 1 547 1 256
Nettoomsättningförändring -2,74% 0,12% -17,79% -5,33% -19,22% 3,29% -1,57% -6,95% 26,33% -%
Du Pont-modellen 2,64% 13,20% 14,32% 13,30% 10,60% 10,17% -15,52% 1,96% 10,12% 7,59%
Vinstmarginal 2,67% 10,63% 7,46% 6,29% 3,44% 3,26% -6,93% 1,35% 6,05% 4,08%
Bruttovinstmarginal 59,57% 55,57% 58,05% 54,71% 53,25% 52,65% 52,36% 54,12% 58,12% 60,72%
Rörelsekapital/omsättning 1,99% 7,96% 10,73% 3,19% 3,84% -2,13% -7,24% 0,82% 9,06% 10,95%
Soliditet 23,93% 28,90% 33,00% 25,54% 33,99% 22,74% 12,54% 15,79% 20,46% 26,15%
Kassalikviditet 105,61% 136,16% 166,93% 118,21% 123,78% 85,73% 65,79% 103,45% 140,98% 158,71%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...