Visa allt om Hårbolaget Zarah & Vänner AB
Visa allt om Hårbolaget Zarah & Vänner AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 170 2 120 2 871 3 535 3 115 3 198 2 735 2 413 2 671 2 637
Övrig omsättning - - 111 31 23 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 257 202 161 336 -99 111 62 98 199 -319
Resultat efter finansnetto 257 203 184 303 -129 84 38 74 152 -295
Årets resultat 157 120 141 247 -129 60 21 60 152 -240
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 22 0 901 901 905 921 939 959 981
Omsättningstillgångar 1 117 787 707 783 580 635 635 549 600 504
Tillgångar 1 129 808 707 1 684 1 481 1 541 1 557 1 487 1 559 1 485
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 539 422 302 661 414 544 564 543 482 331
Obeskattade reserver 93 45 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 2 565 586 615 650 656 712 753
Kortfristiga skulder 497 341 402 458 482 383 343 288 365 401
Skulder och eget kapital 1 129 808 707 1 684 1 481 1 541 1 557 1 487 1 559 1 485
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - - - 377 501 333 639
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 813 832 1 263 1 424 1 446 1 508 718 520 689 563
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 200 229 434 501 516 518 390 376 377 439
Utdelning till aktieägare 100 40 0 0 0 0 80 0 0 0
Omsättning 2 170 2 120 2 982 3 566 3 138 3 198 2 735 2 413 2 671 2 637
Nyckeltal
Antal anställda 3 2 4 5 4 5 4 4 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 723 1 060 718 707 779 640 684 603 890 659
Personalkostnader per anställd (tkr) 398 542 446 404 517 421 407 363 490 403
Rörelseresultat, EBITDA 266 211 161 336 -95 127 79 118 221 -297
Nettoomsättningförändring 2,36% -26,16% -18,78% 13,48% -2,60% 16,93% 13,34% -9,66% 1,29% -%
Du Pont-modellen 22,76% 25,12% 28,85% 19,95% -5,94% 7,79% 4,30% 7,26% 12,76% -19,06%
Vinstmarginal 11,84% 9,58% 7,11% 9,50% -2,83% 3,75% 2,45% 4,48% 7,45% -10,73%
Bruttovinstmarginal 86,59% 82,41% 82,51% 80,93% 78,65% 84,08% 78,50% 81,43% 78,62% 79,37%
Rörelsekapital/omsättning 28,57% 21,04% 10,62% 9,19% 3,15% 7,88% 10,68% 10,82% 8,80% 3,91%
Soliditet 54,17% 56,57% 42,72% 39,25% 27,95% 35,30% 36,22% 36,52% 30,92% 22,29%
Kassalikviditet 200,60% 202,64% 140,05% 142,79% 93,36% 112,79% 150,15% 123,61% 117,26% 87,53%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...