Visa allt om Hårbolaget Zarah & Vänner AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 2 120 2 871 3 535 3 115 3 198 2 735 2 413 2 671 2 637 2 409
Övrig omsättning - 111 31 23 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 202 161 336 -99 111 62 98 199 -319 276
Resultat efter finansnetto 203 184 303 -129 84 38 74 152 -295 276
Årets resultat 120 141 247 -129 60 21 60 152 -240 195
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 0 901 901 905 921 939 959 981 23
Omsättningstillgångar 787 707 783 580 635 635 549 600 504 963
Tillgångar 808 707 1 684 1 481 1 541 1 557 1 487 1 559 1 485 986
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 422 302 661 414 544 564 543 482 331 635
Obeskattade reserver 45 0 0 0 0 0 0 0 0 55
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 2 565 586 615 650 656 712 753 0
Kortfristiga skulder 341 402 458 482 383 343 288 365 401 295
Skulder och eget kapital 808 707 1 684 1 481 1 541 1 557 1 487 1 559 1 485 986
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 377 501 333 639 607
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 832 1 263 1 424 1 446 1 508 718 520 689 563 354
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 229 434 501 516 518 390 376 377 439 323
Utdelning till aktieägare 40 0 0 0 0 80 0 0 0 65
Omsättning 2 120 2 982 3 566 3 138 3 198 2 735 2 413 2 671 2 637 2 409
Nyckeltal
Antal anställda 2 4 5 4 5 4 4 3 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 060 718 707 779 640 684 603 890 659 602
Personalkostnader per anställd (tkr) 542 446 404 517 421 407 363 490 403 331
Rörelseresultat, EBITDA 211 161 336 -95 127 79 118 221 -297 287
Nettoomsättningförändring -26,16% -18,78% 13,48% -2,60% 16,93% 13,34% -9,66% 1,29% 9,46% -%
Du Pont-modellen 25,12% 28,85% 19,95% -5,94% 7,79% 4,30% 7,26% 12,76% -19,06% 27,99%
Vinstmarginal 9,58% 7,11% 9,50% -2,83% 3,75% 2,45% 4,48% 7,45% -10,73% 11,46%
Bruttovinstmarginal 82,41% 82,51% 80,93% 78,65% 84,08% 78,50% 81,43% 78,62% 79,37% 79,62%
Rörelsekapital/omsättning 21,04% 10,62% 9,19% 3,15% 7,88% 10,68% 10,82% 8,80% 3,91% 27,73%
Soliditet 56,57% 42,72% 39,25% 27,95% 35,30% 36,22% 36,52% 30,92% 22,29% 68,42%
Kassalikviditet 202,64% 140,05% 142,79% 93,36% 112,79% 150,15% 123,61% 117,26% 87,53% 275,59%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...