Visa allt om Avesta Industristad Aktiebolag
Visa allt om Avesta Industristad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 36 195 41 209 38 293 38 152 39 139 29 903 28 956 25 448 24 892 24 293
Övrig omsättning - 282 297 - 195 259 47 315 3 917 -
Rörelseresultat (EBIT) 7 586 13 419 -61 266 -1 367 11 977 5 640 5 306 5 060 9 351 4 975
Resultat efter finansnetto 1 520 6 264 -69 132 -9 456 4 365 972 -112 -934 4 481 1 371
Årets resultat 1 520 6 264 -55 932 -9 456 7 365 972 -112 -934 4 481 1 371
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 250 325 319 588 318 423 340 969 354 145 292 366 265 009 267 635 252 110 229 410
Omsättningstillgångar 5 685 2 610 959 9 927 13 549 5 126 2 076 2 890 10 598 30 079
Tillgångar 256 010 322 198 319 382 350 896 367 694 297 492 267 085 270 525 262 708 259 489
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 122 185 120 665 113 773 122 905 132 361 124 996 124 024 124 137 125 071 95 590
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 250 1 430
Långfristiga skulder 127 000 195 436 198 929 217 000 227 000 153 238 137 460 139 484 132 000 117 000
Kortfristiga skulder 6 825 6 097 6 680 10 991 8 333 19 258 5 601 6 904 4 387 45 469
Skulder och eget kapital 256 010 322 198 319 382 350 896 367 694 297 492 267 085 270 525 262 708 259 489
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 0 0 0 - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 36 195 41 491 38 590 38 152 39 334 30 162 29 003 25 763 28 809 24 293
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - - 0 0 0 0 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 18 682 24 153 22 432 19 250 22 528 14 814 14 267 13 706 17 097 12 187
Nettoomsättningförändring -12,17% 7,61% 0,37% -2,52% 30,89% 3,27% 13,78% 2,23% 2,47% -%
Du Pont-modellen 2,96% 4,17% -19,15% -0,35% 3,30% 1,91% 1,99% 1,94% 3,66% 2,08%
Vinstmarginal 20,97% 32,59% -159,76% -3,26% 30,99% 19,03% 18,34% 20,64% 38,68% 22,20%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 58,09% 57,61% 64,71% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -3,15% -8,46% -14,94% -2,79% 13,33% -47,26% -12,17% -15,77% 24,95% -63,35%
Soliditet 47,73% 37,45% 35,62% 35,03% 36,00% 42,02% 46,44% 45,89% 47,61% 36,84%
Kassalikviditet 83,30% 42,81% 14,36% 90,32% 162,59% 26,62% 37,06% 41,86% 241,58% 66,15%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...