Visa allt om Smyckeboden i Uppsala Aktiebolag
Visa allt om Smyckeboden i Uppsala Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 3 733 3 622 3 352 3 551 3 526 3 226 3 153 2 887 3 159 2 824
Övrig omsättning 101 129 92 230 234 194 72 46 9 4
Rörelseresultat (EBIT) 60 49 91 160 -49 1 123 793 212 298 357
Resultat efter finansnetto 70 43 95 151 -59 1 113 797 197 304 412
Årets resultat 169 58 113 108 -1 635 430 86 125 253
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 544 599 618 665 766 780 904 903 910 453
Omsättningstillgångar 3 584 3 443 3 503 3 368 3 412 3 632 2 534 1 962 1 997 1 678
Tillgångar 4 128 4 042 4 122 4 033 4 178 4 413 3 438 2 865 2 907 2 130
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 985 2 817 2 808 2 745 2 638 2 638 2 023 1 623 1 567 1 472
Obeskattade reserver 499 660 694 747 746 810 563 354 278 150
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 228 69 124 179 234 289 344 435 536 133
Kortfristiga skulder 417 497 495 363 561 675 508 453 525 375
Skulder och eget kapital 4 128 4 042 4 122 4 033 4 178 4 413 3 438 2 865 2 907 2 130
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 297 303 293 281 269
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 185 1 066 936 985 862 659 443 436 410 276
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 425 366 372 364 420 314 226 224 213 169
Utdelning till aktieägare 0 0 50 50 0 0 20 30 30 30
Omsättning 3 834 3 751 3 444 3 781 3 760 3 420 3 225 2 933 3 168 2 828
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 933 906 838 888 1 175 807 788 962 1 053 1 412
Personalkostnader per anställd (tkr) 407 359 140 338 437 320 246 321 305 363
Rörelseresultat, EBITDA 70 107 1 399 218 5 1 174 844 263 343 357
Nettoomsättningförändring 3,06% 8,05% -5,60% 0,71% 9,30% 2,32% 9,21% -8,61% 11,86% -%
Du Pont-modellen 1,84% 1,29% 2,64% 4,22% -0,91% 25,70% 23,59% 7,82% 11,15% 19,30%
Vinstmarginal 2,04% 1,44% 3,25% 4,79% -1,08% 35,15% 25,72% 7,76% 10,26% 14,55%
Bruttovinstmarginal 57,73% 55,08% 57,46% 54,69% 48,50% 86,27% 75,83% 62,59% 57,42% 62,08%
Rörelsekapital/omsättning 84,84% 81,34% 89,74% 84,62% 80,86% 91,66% 64,26% 52,27% 46,60% 46,14%
Soliditet 81,74% 82,43% 81,25% 81,71% 76,30% 73,31% 70,91% 65,55% 60,79% 74,18%
Kassalikviditet 97,60% 77,06% 128,69% 177,69% 101,25% 67,41% 77,56% 95,14% 115,05% 102,67%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...