Visa allt om Lentos Produktion & Konsulting AB
Visa allt om Lentos Produktion & Konsulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 182 499 2 425 256 484 585 613 902 1 119 782
Övrig omsättning - - 87 - - 6 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -258 -235 966 -27 -4 -28 -92 -72 84 -115
Resultat efter finansnetto -261 -241 732 573 -7 -37 -100 -77 82 -116
Årets resultat 1 23 360 573 -7 -37 -100 -75 80 -116
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 127 1 165 1 216 784 23 20 48 76 80 70
Omsättningstillgångar 694 1 555 3 012 684 117 131 282 179 246 138
Tillgångar 1 821 2 720 4 227 1 468 141 151 329 254 326 208
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 152 1 150 1 128 629 56 63 100 72 146 67
Obeskattade reserver 230 497 823 0 0 0 0 0 2 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 439 1 072 2 276 839 84 88 229 182 177 142
Skulder och eget kapital 1 821 2 720 4 227 1 468 141 151 329 254 326 208
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 94 89 147 162 341 445 378
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 94 230 433 0 0 0 58 38 5 20
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - 0 - - -
Sociala kostnader 61 126 180 30 28 47 79 149 122 114
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 182 499 2 512 256 484 591 613 902 1 119 782
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 182 499 1 213 256 484 585 613 902 1 119 391
Personalkostnader per anställd (tkr) 193 385 354 132 170 274 330 569 635 275
Rörelseresultat, EBITDA -209 -187 1 014 -17 14 0 -64 -40 116 -91
Nettoomsättningförändring -63,53% -79,42% 847,27% -47,11% -17,26% -4,57% -32,04% -19,39% 43,09% -%
Du Pont-modellen -14,17% -8,49% 17,44% 39,03% -2,13% -17,88% -27,96% -28,35% 25,77% -55,29%
Vinstmarginal -141,76% -46,29% 30,39% 223,83% -0,62% -4,62% -15,01% -7,98% 7,51% -14,71%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 81,20% 98,80% 99,02% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 140,11% 96,79% 30,35% -60,55% 6,82% 7,35% 8,65% -0,33% 6,17% -0,51%
Soliditet 73,11% 56,53% 41,87% 42,85% 39,72% 41,72% 30,40% 28,35% 45,23% 32,21%
Kassalikviditet 141,46% 137,59% 128,43% 81,53% 139,29% 148,86% 123,14% 98,35% 138,98% 97,18%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...