Visa allt om Gomér & Andersson Fastigheter AB
Visa allt om Gomér & Andersson Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 9 493 7 579 6 491 6 669 6 391 5 671 5 023 0 3 849 5 085
Övrig omsättning - - 102 - - - - 4 307 - 3 200
Rörelseresultat (EBIT) 2 048 760 -61 966 -661 -2 764 1 185 797 1 286 2 751
Resultat efter finansnetto 2 167 1 694 497 1 912 -95 -2 387 2 236 1 911 1 586 1 723
Årets resultat 905 218 1 7 9 3 2 848 1 881 977 947
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 35 088 30 041 30 608 26 527 26 921 27 359 26 563 17 251 17 666 18 002
Omsättningstillgångar 6 825 6 643 19 199 19 875 11 847 13 786 15 433 14 183 12 869 17 095
Tillgångar 41 912 36 684 49 807 46 402 38 768 41 144 41 996 31 434 30 535 35 097
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 949 11 044 10 826 10 825 10 818 10 809 10 805 7 957 6 076 5 099
Obeskattade reserver 0 1 096 2 202 2 675 3 124 3 456 3 456 2 431 1 749 1 538
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 330 0 3 469 1 325 687 1 130 3 064 7 770 6 611 10 932
Kortfristiga skulder 28 634 24 545 33 311 31 577 24 138 25 749 24 670 13 275 16 099 17 528
Skulder och eget kapital 41 912 36 684 49 807 46 402 38 768 41 144 41 996 31 434 30 535 35 097
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 036
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 647
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 9 493 7 579 6 593 6 669 6 391 5 671 5 023 4 307 3 849 8 285
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 1 271
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 470
Rörelseresultat, EBITDA 3 131 1 718 821 1 728 27 -2 098 1 651 1 212 1 701 3 165
Nettoomsättningförändring 25,25% 16,76% -2,67% 4,35% 12,70% 12,90% -% -100,00% -24,31% -%
Du Pont-modellen 6,31% 7,77% 3,60% 6,91% 3,27% -2,20% 7,26% -% 9,06% 7,84%
Vinstmarginal 27,87% 37,60% 27,64% 48,07% 19,84% -15,96% 60,70% -% 71,84% 54,12%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -229,74% -236,21% -217,41% -175,47% -192,32% -210,95% -183,89% -% -83,92% -8,52%
Soliditet 28,51% 32,44% 25,18% 27,58% 33,84% 32,46% 31,79% 30,88% 24,02% 17,68%
Kassalikviditet 23,84% 27,06% 57,64% 62,94% 49,08% 53,54% 62,56% 106,84% 79,94% 92,08%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...