Visa allt om Visby Energi Aktiebolag
Visa allt om Visby Energi Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 10 382 17 387 55 828 75 153 62 002 62 240 49 798 43 401 38 576 36 405
Övrig omsättning 1 235 - 48 168 5 686 3 145 2 936 3 856 3 305 2 466 2 877
Rörelseresultat (EBIT) -704 -7 954 61 064 22 158 9 308 8 151 9 912 10 620 7 046 4 429
Resultat efter finansnetto -1 710 -10 924 58 501 20 238 6 938 7 251 9 960 8 957 5 877 2 491
Årets resultat -727 942 36 132 14 874 7 135 7 755 8 791 7 572 3 028 4 653
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 31 496 64 698 80 520 95 730 76 367 40 893 36 083 24 603 26 272 37 239
Omsättningstillgångar 77 826 52 645 66 257 27 816 22 322 19 795 19 840 24 224 14 642 9 790
Tillgångar 109 321 117 343 146 777 123 546 98 688 60 689 55 923 48 827 40 914 47 028
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 65 117 74 844 77 902 44 769 29 895 24 761 19 005 12 214 6 642 4 514
Obeskattade reserver 20 600 21 879 31 000 10 000 6 600 7 600 9 600 9 600 9 600 7 500
Avsättningar (tkr) 0 0 0 1 130 1 130 1 050 959 827 0 0
Långfristiga skulder 13 675 15 400 17 700 46 598 42 157 13 567 15 200 12 639 14 918 26 393
Kortfristiga skulder 9 930 5 220 20 175 21 048 18 906 13 712 11 158 13 547 9 754 8 621
Skulder och eget kapital 109 321 117 343 146 777 123 546 98 688 60 689 55 923 48 827 40 914 47 028
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 651 1 074 1 094 1 040 600 586 648 595 598 565
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 2 378 1 891 3 175 4 569 4 877 4 776 4 680 4 250 3 510 3 560
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 1 444 1 181 2 417 2 676 3 146 3 131 2 027 1 955 1 848 1 273
Utdelning till aktieägare 5 000 9 000 4 000 3 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 900
Omsättning 11 617 17 387 103 996 80 839 65 147 65 176 53 654 46 706 41 042 39 282
Nyckeltal
Antal anställda 9 9 9 13 13 13 14 13 12 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 154 1 932 6 203 5 781 4 769 4 788 3 557 3 339 3 215 3 034
Personalkostnader per anställd (tkr) 436 382 790 695 714 703 550 535 496 491
Rörelseresultat, EBITDA 1 830 1 841 64 146 25 453 14 103 11 718 13 245 13 875 13 275 10 292
Nettoomsättningförändring -40,29% -68,86% -25,71% 21,21% -0,38% 24,98% 14,74% 12,51% 5,96% -%
Du Pont-modellen -1,37% -8,93% 42,13% 18,15% 9,67% 13,59% 19,65% 22,54% 18,17% 9,72%
Vinstmarginal -14,46% -60,25% 110,76% 29,84% 15,39% 13,26% 22,07% 25,36% 19,28% 12,55%
Bruttovinstmarginal 94,41% 77,66% 49,76% 52,17% 44,22% 42,02% 47,27% 51,37% 54,11% 52,79%
Rörelsekapital/omsättning 653,98% 272,76% 82,54% 9,01% 5,51% 9,77% 17,43% 24,60% 12,67% 3,21%
Soliditet 74,26% 78,33% 69,55% 42,20% 35,22% 50,03% 46,64% 39,17% 33,13% 21,08%
Kassalikviditet 742,72% 951,82% 307,41% 72,40% 41,07% 71,40% 89,83% 127,86% 105,14% 69,71%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...