Visa allt om Mikael Jonsson Sikeå - Åkeri Aktiebolag
Visa allt om Mikael Jonsson Sikeå - Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 086 2 030 1 807 1 926 1 441 1 289 1 729 1 621 1 448 1 458
Övrig omsättning 166 317 - - - 13 - 850 - -
Rörelseresultat (EBIT) 484 725 468 180 -24 -64 350 1 036 28 -6
Resultat efter finansnetto 534 704 468 182 -20 -59 361 1 053 36 -15
Årets resultat 205 154 387 248 154 95 307 136 177 2
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 120 3 357 1 339 1 476 1 686 902 1 123 1 347 536 780
Omsättningstillgångar 905 1 087 1 505 1 055 686 1 504 1 461 876 772 441
Tillgångar 4 025 4 444 2 844 2 532 2 372 2 406 2 584 2 223 1 308 1 221
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 594 2 389 2 236 1 848 1 600 1 446 1 351 1 044 908 731
Obeskattade reserver 1 148 880 376 405 563 795 987 1 046 184 396
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 6 6 6 6 4 1 0 7 6
Kortfristiga skulder 277 1 169 227 272 203 160 244 133 208 89
Skulder och eget kapital 4 025 4 444 2 844 2 532 2 372 2 406 2 584 2 223 1 308 1 221
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 264 266 240 262 216
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 315 323 288 297 290 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - 0 - - - -
Sociala kostnader 103 132 120 122 120 136 87 106 106 85
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 252 2 347 1 807 1 926 1 441 1 302 1 729 2 471 1 448 1 458
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 086 2 030 1 807 1 926 1 441 1 289 1 729 1 621 1 448 1 458
Personalkostnader per anställd (tkr) 432 459 410 422 416 405 355 347 372 303
Rörelseresultat, EBITDA 916 1 032 606 390 192 157 573 1 149 365 409
Nettoomsättningförändring 2,76% 12,34% -6,18% 33,66% 11,79% -25,45% 6,66% 11,95% -0,69% -%
Du Pont-modellen 13,27% 16,40% 16,46% 7,15% -0,84% -2,45% 14,01% 47,37% 2,75% -0,25%
Vinstmarginal 25,60% 35,91% 25,90% 9,40% -1,39% -4,58% 20,94% 64,96% 2,49% -0,21%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 30,11% -4,04% 70,72% 40,65% 33,52% 104,27% 70,39% 45,84% 38,95% 24,14%
Soliditet 86,69% 69,20% 88,93% 84,77% 84,95% 84,45% 80,43% 80,84% 79,55% 83,22%
Kassalikviditet 326,71% 92,99% 663,00% 387,87% 337,93% 940,00% 598,77% 658,65% 371,15% 495,51%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...