Visa allt om ALLGLAS & Claesing Fastighets Service AB
Visa allt om ALLGLAS & Claesing Fastighets Service AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 6 757 4 273 6 454 5 563 6 330 6 823 5 337 5 410 5 150 4 895
Övrig omsättning 130 94 44 - - 25 - 64 - 40
Rörelseresultat (EBIT) 895 69 -132 -48 729 283 227 123 290 245
Resultat efter finansnetto 897 2 481 313 -53 754 281 204 78 274 212
Årets resultat 594 2 456 327 1 275 114 262 98 152 116
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 464 211 540 577 502 440 335 341 590 773
Omsättningstillgångar 2 816 3 758 1 357 1 571 2 032 2 030 1 424 3 561 1 349 1 049
Tillgångar 3 280 3 969 1 896 2 148 2 534 2 470 1 759 3 901 1 939 1 822
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 713 2 719 453 126 505 480 613 352 434 482
Obeskattade reserver 577 414 414 428 498 188 188 250 330 279
Avsättningar (tkr) 0 0 0 323 287 111 75 0 0 0
Långfristiga skulder 1 51 201 194 249 465 95 2 233 121 202
Kortfristiga skulder 989 784 828 1 076 994 1 227 788 1 067 1 054 859
Skulder och eget kapital 3 280 3 969 1 896 2 148 2 534 2 470 1 759 3 901 1 939 1 822
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - 600 790 534 528 492 480
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 1 452 1 187 1 774 1 508 680 704 715 532 561 406
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 590 472 675 573 523 570 498 439 403 337
Utdelning till aktieägare 800 1 600 190 0 380 250 248 0 180 200
Omsättning 6 887 4 367 6 498 5 563 6 330 6 848 5 337 5 474 5 150 4 935
Nyckeltal
Antal anställda 5 6 6 6 4 5 5 5 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 351 712 1 076 927 1 583 1 365 1 067 1 082 1 288 1 224
Personalkostnader per anställd (tkr) 417 264 380 319 428 402 335 293 314 294
Rörelseresultat, EBITDA 958 86 -58 -29 743 284 268 232 472 427
Nettoomsättningförändring 58,13% -% 16,02% -12,12% -7,23% 27,84% -1,35% 5,05% 5,21% -%
Du Pont-modellen 27,35% 62,61% 17,30% -2,23% 30,39% 11,46% 12,91% 3,20% 15,01% 13,45%
Vinstmarginal 13,28% 58,16% 5,08% -0,86% 12,16% 4,15% 4,25% 2,31% 5,65% 5,01%
Bruttovinstmarginal 57,42% 56,63% 56,60% 57,15% 59,51% 50,59% 53,53% 45,64% 49,42% 50,11%
Rörelsekapital/omsättning 27,04% 69,60% 8,20% 8,90% 16,40% 11,77% 11,92% 46,10% 5,73% 3,88%
Soliditet 65,95% 76,64% 40,92% 20,55% 34,41% 25,04% 42,73% 13,64% 34,64% 37,48%
Kassalikviditet 280,79% 473,98% 158,09% 141,45% 201,01% 162,75% 174,37% 328,12% 121,35% 115,48%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...