Visa allt om A Ström Revision Aktiebolag
Visa allt om A Ström Revision Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 2 236 2 166 2 250 2 112 2 107 1 898 1 700 1 993 1 763 1 644
Övrig omsättning - - - 47 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 484 346 371 303 88 71 -1 155 306 207
Resultat efter finansnetto 446 435 229 249 74 72 10 156 340 340
Årets resultat 268 330 133 169 80 48 69 92 196 198
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 740 1 620 1 705 1 811 1 515 56 63 355 424 412
Omsättningstillgångar 1 297 1 049 750 534 822 2 138 2 029 2 010 1 972 1 561
Tillgångar 3 037 2 669 2 455 2 346 2 337 2 194 2 091 2 365 2 396 1 972
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 588 1 320 990 857 886 933 1 012 1 064 1 062 951
Obeskattade reserver 478 392 357 362 366 418 430 534 524 541
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 409 417 576 688 594 366 274 175 279 176
Kortfristiga skulder 562 540 532 438 491 476 375 593 532 305
Skulder och eget kapital 3 037 2 669 2 455 2 346 2 337 2 194 2 091 2 365 2 396 1 972
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 425 - - - 440 380 411 320 300 280
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 0 425 534 500 100 100 120 120 10 129
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 240 238 269 258 260 243 258 382 221 231
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 198 128 127 120 90 85
Omsättning 2 236 2 166 2 250 2 159 2 107 1 898 1 700 1 993 1 763 1 644
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 236 2 166 1 125 1 056 1 054 949 850 997 882 822
Personalkostnader per anställd (tkr) 681 686 409 392 418 368 410 421 284 329
Rörelseresultat, EBITDA 496 359 388 319 102 85 21 228 384 294
Nettoomsättningförändring 3,23% -3,73% 6,53% 0,24% 11,01% 11,65% -14,70% 13,05% 7,24% -%
Du Pont-modellen 15,97% 17,38% 15,93% 13,38% 4,71% 4,19% 1,34% 7,57% 14,61% 17,85%
Vinstmarginal 21,69% 21,42% 17,38% 14,87% 5,22% 4,85% 1,65% 8,98% 19,85% 21,41%
Bruttovinstmarginal 65,47% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 86,86%
Rörelsekapital/omsättning 32,87% 23,50% 9,69% 4,55% 15,71% 87,57% 97,29% 71,10% 81,68% 76,40%
Soliditet 64,57% 60,91% 51,04% 47,90% 49,45% 56,57% 63,20% 61,25% 60,07% 67,98%
Kassalikviditet 230,78% 194,26% 140,98% 121,92% 167,41% 449,16% 541,07% 338,95% 370,68% 511,80%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...