Visa allt om D.D.D. Systems Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 7 13 94 59 98 238 408 293 173 36
Övrig omsättning 31 3 29 - 127 - - 307 4 100
Rörelseresultat (EBIT) -42 -265 -349 -229 -110 -348 44 -104 111 32
Resultat efter finansnetto 80 -316 -516 -246 -221 -270 -309 -39 1 504 -73
Årets resultat 80 -316 -439 -184 -235 -220 -343 -31 1 480 -73
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 694 3 714 3 371 4 478 4 547 4 743 4 564 4 352 3 809 888
Omsättningstillgångar 7 709 7 586 7 940 7 279 7 710 7 891 8 528 9 523 10 901 2 624
Tillgångar 11 404 11 300 11 311 11 757 12 257 12 633 13 093 13 875 14 711 3 512
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 774 8 695 9 010 9 450 9 461 9 736 9 792 10 196 9 805 308
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 542 1 542 1 542 1 542 1 542 1 569 25 505 1 647 2 796
Kortfristiga skulder 1 088 1 065 759 766 1 254 1 328 3 275 3 174 3 258 408
Skulder och eget kapital 11 404 11 300 11 311 11 757 12 257 12 633 13 093 13 875 14 711 3 512
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 20 10 70 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 29 14 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 6 9 26 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 38 16 123 59 225 238 408 600 177 136
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 238 408 293 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 36 49 111 - -
Rörelseresultat, EBITDA -42 -188 -341 -133 -14 -252 54 -101 128 32
Nettoomsättningförändring -46,15% -86,17% 59,32% -39,80% -58,82% -41,67% 39,25% 69,36% 380,56% -%
Du Pont-modellen 1,14% -2,52% -4,02% -1,90% -0,75% -1,57% 1,09% 0,53% 10,23% -1,94%
Vinstmarginal 1 857,14% -2 192,31% -484,04% -377,97% -93,88% -83,19% 35,05% 24,91% 869,94% -188,89%
Bruttovinstmarginal 100,00% 23,08% 60,64% 50,85% 29,59% 42,02% 65,69% -53,24% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 94 585,71% 50 161,54% 7 639,36% 11 038,98% 6 587,76% 2 757,56% 1 287,50% 2 166,89% 4 417,92% 6 155,56%
Soliditet 76,94% 76,95% 79,66% 80,38% 77,19% 77,07% 74,79% 73,48% 66,65% 8,77%
Kassalikviditet 708,55% 712,30% 1 046,11% 950,26% 614,83% 594,20% 260,40% 300,03% 334,59% 643,14%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...