Visa allt om D.D.D. Systems Aktiebolag
Visa allt om D.D.D. Systems Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 140 7 13 94 59 98 238 408 293 173
Övrig omsättning - 31 3 29 - 127 - - 307 4
Rörelseresultat (EBIT) -31 -42 -265 -349 -229 -110 -348 44 -104 111
Resultat efter finansnetto 120 80 -316 -516 -246 -221 -270 -309 -39 1 504
Årets resultat 129 80 -316 -439 -184 -235 -220 -343 -31 1 480
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 836 3 694 3 714 3 371 4 478 4 547 4 743 4 564 4 352 3 809
Omsättningstillgångar 8 820 7 709 7 586 7 940 7 279 7 710 7 891 8 528 9 523 10 901
Tillgångar 11 656 11 404 11 300 11 311 11 757 12 257 12 633 13 093 13 875 14 711
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 903 8 774 8 695 9 010 9 450 9 461 9 736 9 792 10 196 9 805
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 542 1 542 1 542 1 542 1 542 1 542 1 569 25 505 1 647
Kortfristiga skulder 1 211 1 088 1 065 759 766 1 254 1 328 3 275 3 174 3 258
Skulder och eget kapital 11 656 11 404 11 300 11 311 11 757 12 257 12 633 13 093 13 875 14 711
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 20 10 70 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 29 14 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 6 9 26 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 140 38 16 123 59 225 238 408 600 177
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 238 408 293 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 36 49 111 -
Rörelseresultat, EBITDA -31 -42 -188 -341 -133 -14 -252 54 -101 128
Nettoomsättningförändring 1 900,00% -46,15% -86,17% 59,32% -39,80% -58,82% -41,67% 39,25% 69,36% -%
Du Pont-modellen 1,48% 1,14% -2,52% -4,02% -1,90% -0,75% -1,57% 1,09% 0,53% 10,23%
Vinstmarginal 123,57% 1 857,14% -2 192,31% -484,04% -377,97% -93,88% -83,19% 35,05% 24,91% 869,94%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 23,08% 60,64% 50,85% 29,59% 42,02% 65,69% -53,24% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 5 435,00% 94 585,71% 50 161,54% 7 639,36% 11 038,98% 6 587,76% 2 757,56% 1 287,50% 2 166,89% 4 417,92%
Soliditet 76,38% 76,94% 76,95% 79,66% 80,38% 77,19% 77,07% 74,79% 73,48% 66,65%
Kassalikviditet 728,32% 708,55% 712,30% 1 046,11% 950,26% 614,83% 594,20% 260,40% 300,03% 334,59%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...