Visa allt om INCAPCO Aktiebolag
Visa allt om INCAPCO Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 24 108 345 19 0 0
Övrig omsättning - - - - 1 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -24 -25 -26 -25 -18 -40 77 -12 -1 -1
Resultat efter finansnetto -19 88 -26 -25 -18 -40 77 -9 0 -1
Årets resultat -19 88 -26 -25 -18 -40 70 -9 0 -1
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 28 57 75 93 111 129 11 83 79
Omsättningstillgångar 100 101 11 7 0 7 31 88 7 12
Tillgångar 110 129 68 82 93 118 160 99 90 90
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 102 121 33 59 83 101 141 71 81 81
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 8 8 23 9 16 19 28 10 10
Skulder och eget kapital 110 129 68 82 93 118 160 99 90 90
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04 2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 0 33 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 - - - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 - - - 0 0 24 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 25 108 345 19 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - - 0 0 - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -6 -7 -8 -7 0 -22 95 -12 -1 -1
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -77,78% -68,70% 1 715,79% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -19,35% -33,90% 48,12% -9,09% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -75,00% -37,04% 22,32% -47,37% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -37,50% -8,33% 3,48% 315,79% -% -%
Soliditet 92,73% 93,80% 48,53% 71,95% 89,25% 85,59% 88,12% 71,72% 90,00% 90,00%
Kassalikviditet 1 250,00% 1 262,50% 137,50% 30,43% 0,00% 43,75% 163,16% 314,29% 70,00% 120,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...