Visa allt om Bergsjöholm Förvaltning Aktiebolag
Visa allt om Bergsjöholm Förvaltning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 350 365 1 023 31 7 675 1 841 966 1 329 882 2 117
Övrig omsättning 120 122 40 7 - 59 1 987 88 88 88
Rörelseresultat (EBIT) -302 -546 -1 350 632 -1 114 -462 2 690 -5 368 -100 -367
Resultat efter finansnetto 207 69 -1 106 964 -887 -263 26 906 -593 -351 -529
Årets resultat 707 69 -1 186 651 20 167 26 174 5 447 234 -237
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 916 8 283 9 014 400 400 400 400 400 400 403
Omsättningstillgångar 26 952 27 880 27 296 36 799 35 485 37 533 37 331 33 927 13 926 10 851
Tillgångar 34 868 36 163 36 309 37 199 35 885 37 933 37 731 34 327 14 326 11 254
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 29 193 28 486 28 417 30 103 29 452 31 432 33 265 9 091 5 943 5 710
Obeskattade reserver 377 877 877 877 580 1 338 1 259 206 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 252 251 218 113 238 210 249
Kortfristiga skulder 5 298 6 799 7 015 5 967 5 603 4 945 3 095 24 793 8 173 5 295
Skulder och eget kapital 34 868 36 163 36 309 37 199 35 885 37 933 37 731 34 327 14 326 11 254
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 53 133 121 115 107 102
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - 0 9 48 42 44 39 30
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 2 000 2 000 4 300 0 0
Omsättning 470 487 1 063 38 7 675 1 900 2 953 1 417 970 2 205
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 7 675 1 841 966 1 329 882 2 117
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 62 190 167 159 146 133
Rörelseresultat, EBITDA 145 -115 -1 350 632 -1 114 -462 2 690 -5 368 -97 -364
Nettoomsättningförändring -4,11% -64,32% 3 200,00% -99,60% 316,89% 90,58% -27,31% 50,68% -58,34% -%
Du Pont-modellen 0,80% 0,47% -2,87% 2,80% -2,34% -0,55% 71,35% -0,86% -0,68% -3,22%
Vinstmarginal 79,71% 46,30% -101,76% 3 358,06% -10,92% -11,41% 2 786,96% -22,12% -11,11% -17,10%
Bruttovinstmarginal 40,00% -1,10% -70,77% -245,16% -13,13% -15,97% 100,00% -395,49% 0,00% -12,85%
Rörelsekapital/omsättning 6 186,86% 5 775,62% 1 982,50% 99 458,06% 389,34% 1 770,12% 3 544,10% 687,28% 652,27% 262,45%
Soliditet 84,57% 80,66% 80,15% 82,66% 83,26% 85,46% 90,62% 26,92% 41,48% 50,74%
Kassalikviditet 508,72% 410,06% 389,11% 616,71% 633,32% 759,01% 1 206,17% 136,84% 170,39% 204,93%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...