Visa allt om Lars-Åke Axelsson Transport Aktiebolag
Visa allt om Lars-Åke Axelsson Transport Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 33 889 35 427 33 465 27 780 24 292 23 642 20 778 15 225 15 308 13 650
Övrig omsättning 424 713 28 15 69 63 - 34 749 28
Rörelseresultat (EBIT) -919 -1 667 860 358 224 13 341 -380 1 049 924
Resultat efter finansnetto -1 116 -1 868 706 257 114 -96 247 -563 988 896
Årets resultat -1 116 -1 868 699 257 114 520 46 135 331 248
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 003 10 229 7 607 7 838 3 313 5 422 7 926 6 514 6 746 4 128
Omsättningstillgångar 3 964 5 506 6 396 5 596 6 747 6 708 4 800 4 222 3 838 3 659
Tillgångar 12 967 15 736 14 003 13 434 10 060 12 130 12 725 10 736 10 584 7 788
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 220 3 336 5 204 4 505 4 248 4 134 3 614 3 668 3 533 3 203
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 616 577 1 569 1 267
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 2 000 1 520 1 080 600
Långfristiga skulder 4 327 5 468 2 624 3 860 1 435 2 481 2 897 2 013 1 646 172
Kortfristiga skulder 6 421 6 932 6 175 5 069 4 378 5 515 3 599 2 958 2 757 2 547
Skulder och eget kapital 12 967 15 736 14 003 13 434 10 060 12 130 12 725 10 736 10 584 7 788
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 600 560 603 781 211 473 662 660
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 10 957 13 214 11 666 8 592 6 328 5 505 4 154 3 218 3 001 2 261
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 960 4 796 4 480 3 257 2 487 2 459 2 069 1 639 1 664 1 525
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0
Omsättning 34 313 36 140 33 493 27 795 24 361 23 705 20 778 15 259 16 057 13 678
Nyckeltal
Antal anställda 37 37 29 26 22 19 13 14 10 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 916 957 1 154 1 068 1 104 1 244 1 598 1 088 1 531 1 517
Personalkostnader per anställd (tkr) 412 483 578 485 436 468 510 402 554 510
Rörelseresultat, EBITDA 1 345 377 2 352 2 368 2 530 2 402 3 081 1 671 3 324 2 766
Nettoomsättningförändring -4,34% 5,86% 20,46% 14,36% 2,75% 13,78% 36,47% -0,54% 12,15% -%
Du Pont-modellen -7,06% -10,54% 6,24% 3,04% 2,35% 0,87% 4,21% -3,54% 9,97% 11,90%
Vinstmarginal -2,70% -4,68% 2,61% 1,47% 0,97% 0,45% 2,58% -2,50% 6,89% 6,79%
Bruttovinstmarginal 56,48% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -7,25% -4,03% 0,66% 1,90% 9,75% 5,05% 5,78% 8,30% 7,06% 8,15%
Soliditet 17,12% 21,20% 37,16% 33,53% 42,23% 34,08% 31,89% 38,04% 44,05% 52,84%
Kassalikviditet 61,73% 79,43% 103,58% 110,40% 154,11% 121,63% 133,37% 142,73% 139,21% 143,66%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...