Visa allt om Göran Hermanssons Rör Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 2 987 4 400 3 600 3 656 4 745 4 182 3 650 3 464 3 859 3 532
Övrig omsättning - 1 268 71 - 7 1 - 101 3
Rörelseresultat (EBIT) 280 706 83 322 539 338 300 145 520 362
Resultat efter finansnetto 273 705 93 298 522 332 274 170 535 358
Årets resultat 209 462 70 239 286 177 98 101 339 498
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 126 705 713 814 607 504 409 330 297 281
Omsättningstillgångar 2 612 3 327 2 612 2 925 3 394 2 656 2 572 2 693 2 498 2 143
Tillgångar 3 738 4 032 3 325 3 739 4 002 3 160 2 981 3 023 2 795 2 424
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 059 2 050 1 688 1 718 1 680 1 644 1 666 1 569 1 568 1 369
Obeskattade reserver 820 818 707 708 748 617 531 413 388 332
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 16 50 88 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 860 1 164 930 1 297 1 524 812 784 1 042 839 724
Skulder och eget kapital 3 738 4 032 3 325 3 739 4 002 3 160 2 981 3 023 2 795 2 424
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - - 455 411 417 417 392 359
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 704 1 024 808 806 317 330 308 299 302 296
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 277 412 367 372 357 355 340 333 322 285
Utdelning till aktieägare 100 200 100 100 200 250 200 0 100 140
Omsättning 2 987 4 401 3 868 3 727 4 745 4 189 3 651 3 464 3 960 3 535
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 996 1 467 1 200 1 219 1 582 1 394 1 217 1 155 1 286 883
Personalkostnader per anställd (tkr) 314 468 380 378 362 351 335 334 336 241
Rörelseresultat, EBITDA 354 801 186 451 645 430 323 172 547 398
Nettoomsättningförändring -32,11% 22,22% -1,53% -22,95% 13,46% 14,58% 5,37% -10,24% 9,26% -%
Du Pont-modellen 7,49% 17,63% 3,04% 8,61% 13,47% 10,73% 10,73% 5,79% 19,25% 15,02%
Vinstmarginal 9,37% 16,16% 2,81% 8,81% 11,36% 8,11% 8,77% 5,05% 13,94% 10,31%
Bruttovinstmarginal 60,33% 62,07% 45,33% 52,68% 45,63% 45,41% 50,99% 50,66% 52,99% 51,61%
Rörelsekapital/omsättning 58,65% 49,16% 46,72% 44,53% 39,41% 44,09% 48,99% 47,66% 42,99% 40,18%
Soliditet 72,19% 66,67% 66,44% 59,90% 55,75% 66,42% 68,71% 61,74% 66,10% 66,34%
Kassalikviditet 266,05% 255,07% 245,81% 198,30% 198,23% 284,11% 268,88% 240,31% 277,59% 270,58%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...