Visa allt om Göran Hermanssons Rör Aktiebolag
Visa allt om Göran Hermanssons Rör Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 5 095 2 987 4 400 3 600 3 656 4 745 4 182 3 650 3 464 3 859
Övrig omsättning 7 - 1 268 71 - 7 1 - 101
Rörelseresultat (EBIT) 702 280 706 83 322 539 338 300 145 520
Resultat efter finansnetto 694 273 705 93 298 522 332 274 170 535
Årets resultat 435 209 462 70 239 286 177 98 101 339
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 904 1 126 705 713 814 607 504 409 330 297
Omsättningstillgångar 2 733 2 612 3 327 2 612 2 925 3 394 2 656 2 572 2 693 2 498
Tillgångar 4 637 3 738 4 032 3 325 3 739 4 002 3 160 2 981 3 023 2 795
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 394 2 059 2 050 1 688 1 718 1 680 1 644 1 666 1 569 1 568
Obeskattade reserver 954 820 818 707 708 748 617 531 413 388
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 16 50 88 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 289 860 1 164 930 1 297 1 524 812 784 1 042 839
Skulder och eget kapital 4 637 3 738 4 032 3 325 3 739 4 002 3 160 2 981 3 023 2 795
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 455 411 417 417 392
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 769 704 1 024 808 806 317 330 308 299 302
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 333 277 412 367 372 357 355 340 333 322
Utdelning till aktieägare 200 100 200 100 100 200 250 200 0 100
Omsättning 5 102 2 987 4 401 3 868 3 727 4 745 4 189 3 651 3 464 3 960
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 698 996 1 467 1 200 1 219 1 582 1 394 1 217 1 155 1 286
Personalkostnader per anställd (tkr) 357 314 468 380 378 362 351 335 334 336
Rörelseresultat, EBITDA 791 354 801 186 451 645 430 323 172 547
Nettoomsättningförändring 70,57% -32,11% 22,22% -1,53% -22,95% 13,46% 14,58% 5,37% -10,24% -%
Du Pont-modellen 15,16% 7,49% 17,63% 3,04% 8,61% 13,47% 10,73% 10,73% 5,79% 19,25%
Vinstmarginal 13,80% 9,37% 16,16% 2,81% 8,81% 11,36% 8,11% 8,77% 5,05% 13,94%
Bruttovinstmarginal 47,20% 60,33% 62,07% 45,33% 52,68% 45,63% 45,41% 50,99% 50,66% 52,99%
Rörelsekapital/omsättning 28,34% 58,65% 49,16% 46,72% 44,53% 39,41% 44,09% 48,99% 47,66% 42,99%
Soliditet 67,68% 72,19% 66,67% 66,44% 59,90% 55,75% 66,42% 68,71% 61,74% 66,10%
Kassalikviditet 190,77% 266,05% 255,07% 245,81% 198,30% 198,23% 284,11% 268,88% 240,31% 277,59%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...