Visa allt om Fastighetsaktiebolaget Kungstorget
Visa allt om Fastighetsaktiebolaget Kungstorget

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 * 2014-12 2013-12 * 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning - 266 - 741 1 597 1 514 1 551 921 2 274 2 276
Övrig omsättning - - - - 4 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) - 70 - -261 321 -179 43 -305 375 440
Resultat efter finansnetto - 67 - -263 320 -183 42 -305 378 435
Årets resultat - 65 - -223 247 -183 42 -68 204 239
Balansräkningar (tkr)
2015-12 * 2014-12 2013-12 * 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar - 19 - 19 38 64 89 21 32 16
Omsättningstillgångar - 76 - 222 440 489 804 284 1 018 1 098
Tillgångar - 95 - 241 478 552 893 305 1 050 1 113
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - -121 - 103 356 108 152 110 403 440
Obeskattade reserver - 0 - 0 40 0 0 0 236 144
Avsättningar (tkr) - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder - 217 - 138 83 443 741 194 410 530
Skulder och eget kapital - 95 - 241 478 552 893 305 1 050 1 113
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 175 150 20 315 293
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 238 259 274 321 162 247 310
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 91 17 165 169 83 200 187
Utdelning till aktieägare - 0 - 0 0 0 0 0 140 325
Omsättning - 266 - 741 1 601 1 514 1 551 921 2 274 2 276
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 371 799 757 776 461 1 137 1 138
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 168 164 320 328 144 389 414
Rörelseresultat, EBITDA - 70 - -242 346 -154 70 -294 391 451
Nettoomsättningförändring -% -% -% -53,60% 5,48% -2,39% 68,40% -59,50% -0,09% -%
Du Pont-modellen -% 73,68% -% -108,30% 67,78% -32,25% 4,82% -98,69% 36,48% 39,71%
Vinstmarginal -% 26,32% -% -35,22% 20,29% -11,76% 2,77% -32,68% 16,84% 19,42%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -53,01% -% 11,34% 22,35% 3,04% 4,06% 9,77% 26,74% 24,96%
Soliditet -% -127,37% -% 42,74% 80,64% 19,57% 17,02% 36,07% 54,56% 48,85%
Kassalikviditet -% 35,02% -% 160,87% 530,12% 110,38% 108,50% 146,39% 248,29% 207,17%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2015-12: Flera brister
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2013-12: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...