Visa allt om Krandelar B Å Bergström Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 2 344 2 551 1 478 2 232 1 720 2 750 5 372 5 168 3 692 3 758
Övrig omsättning 40 111 - - - 3 13 1 3 2
Rörelseresultat (EBIT) 110 59 178 392 215 194 53 378 69 33
Resultat efter finansnetto 179 96 190 415 217 194 83 391 127 35
Årets resultat 121 124 130 237 154 202 62 276 98 66
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 279 1 279 1 331 1 311 1 323 1 390 275 342 360 395
Omsättningstillgångar 1 519 1 316 1 540 1 468 1 047 815 1 994 1 975 1 723 1 659
Tillgångar 2 798 2 594 2 871 2 779 2 370 2 205 2 269 2 317 2 083 2 053
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 941 1 920 1 871 1 811 1 639 1 545 1 403 1 455 1 269 1 237
Obeskattade reserver 451 428 498 486 394 387 470 475 469 483
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 406 246 503 482 338 273 395 387 345 334
Skulder och eget kapital 2 798 2 594 2 871 2 779 2 370 2 205 2 269 2 317 2 083 2 053
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 67 67 36 33 25 245 210 270 290
Varav tantiem till styrelse & VD - 67 - 36 33 25 70 30 - -
Löner till övriga anställda 171 162 0 0 0 0 66 57 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 54 60 20 10 50 72 184 167 156 156
Utdelning till aktieägare 620 100 75 70 65 60 60 114 90 65
Omsättning 2 384 2 662 1 478 2 232 1 720 2 753 5 385 5 169 3 695 3 760
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 172 1 276 1 478 2 232 1 720 2 750 2 686 2 584 3 692 3 758
Personalkostnader per anställd (tkr) 116 148 88 49 85 98 249 224 430 440
Rörelseresultat, EBITDA 110 60 182 404 282 262 142 466 150 109
Nettoomsättningförändring -8,11% 72,60% -33,78% 29,77% -37,45% -48,81% 3,95% 39,98% -1,76% -%
Du Pont-modellen 6,40% 4,24% 7,11% 15,26% 9,41% 8,93% 3,70% 16,83% 6,48% 1,70%
Vinstmarginal 7,64% 4,31% 13,80% 19,00% 12,97% 7,16% 1,56% 7,55% 3,66% 0,93%
Bruttovinstmarginal 16,72% 15,56% 30,45% 29,93% 100,00% 100,00% 19,34% 27,01% 100,00% 21,15%
Rörelsekapital/omsättning 47,48% 41,94% 70,16% 44,18% 41,22% 19,71% 29,77% 30,73% 37,32% 35,26%
Soliditet 81,94% 86,89% 77,95% 78,06% 81,41% 83,00% 76,75% 77,56% 77,13% 77,19%
Kassalikviditet 374,14% 534,96% 306,16% 296,27% 307,40% 291,21% 226,33% 238,50% 432,17% 480,84%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...