Visa allt om Krandelar B Å Bergström Aktiebolag
Visa allt om Krandelar B Å Bergström Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 571 2 344 2 551 1 478 2 232 1 720 2 750 5 372 5 168 3 692
Övrig omsättning 15 40 111 - - - 3 13 1 3
Rörelseresultat (EBIT) 23 110 59 178 392 215 194 53 378 69
Resultat efter finansnetto 25 179 96 190 415 217 194 83 391 127
Årets resultat 69 121 124 130 237 154 202 62 276 98
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 279 1 279 1 279 1 331 1 311 1 323 1 390 275 342 360
Omsättningstillgångar 1 150 1 519 1 316 1 540 1 468 1 047 815 1 994 1 975 1 723
Tillgångar 2 428 2 798 2 594 2 871 2 779 2 370 2 205 2 269 2 317 2 083
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 390 1 941 1 920 1 871 1 811 1 639 1 545 1 403 1 455 1 269
Obeskattade reserver 387 451 428 498 486 394 387 470 475 469
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 651 406 246 503 482 338 273 395 387 345
Skulder och eget kapital 2 428 2 798 2 594 2 871 2 779 2 370 2 205 2 269 2 317 2 083
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 67 67 36 33 25 245 210 270
Varav tantiem till styrelse & VD - - 67 - 36 33 25 70 30 -
Löner till övriga anställda 0 171 162 0 0 0 0 66 57 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 54 60 20 10 50 72 184 167 156
Utdelning till aktieägare 160 620 100 75 70 65 60 60 114 90
Omsättning 586 2 384 2 662 1 478 2 232 1 720 2 753 5 385 5 169 3 695
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 571 1 172 1 276 1 478 2 232 1 720 2 750 2 686 2 584 3 692
Personalkostnader per anställd (tkr) 2 116 148 88 49 85 98 249 224 430
Rörelseresultat, EBITDA 23 110 60 182 404 282 262 142 466 150
Nettoomsättningförändring -75,64% -8,11% 72,60% -33,78% 29,77% -37,45% -48,81% 3,95% 39,98% -%
Du Pont-modellen 1,19% 6,40% 4,24% 7,11% 15,26% 9,41% 8,93% 3,70% 16,83% 6,48%
Vinstmarginal 5,08% 7,64% 4,31% 13,80% 19,00% 12,97% 7,16% 1,56% 7,55% 3,66%
Bruttovinstmarginal 15,59% 16,72% 15,56% 30,45% 29,93% 100,00% 100,00% 19,34% 27,01% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 87,39% 47,48% 41,94% 70,16% 44,18% 41,22% 19,71% 29,77% 30,73% 37,32%
Soliditet 69,68% 81,94% 86,89% 77,95% 78,06% 81,41% 83,00% 76,75% 77,56% 77,13%
Kassalikviditet 148,69% 374,14% 534,96% 306,16% 296,27% 307,40% 291,21% 226,33% 238,50% 432,17%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...